Najnovšie správy

15. júna 2019

Lehoty na overovanie bytových vodomerov sa od 1. augusta zmenia

Bratislava 14. júna (TASR) – Bytové vodomery na teplú aj na studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, budú mať jednotnú lehotu platnosti overenia, a to […]
23. apríla 2019

Zákonné záložné právo znovu plní svoju pôvodnú funkciu

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov už v  pôvodnom znení z roku 1993 určil vlastníkom bytov a nebytových priestorov povinnosť tvoriť fond prevádzky, údržby a […]
18. apríla 2019

Byť so silným pri správe domu aj jeho poistení sa oplatí

Dôsledná ochrana majetku vlastníkov bytov je jednou z priorít správcov bytových domov združených v ZBHS. Aj keď zákon o vlastníctve bytov neukladá povinnosť bytové domy poistiť, […]

Byť so silným sa oplatí