Najnovšie správy

23. apríla 2019

Zákonné záložné právo znovu plní svoju pôvodnú funkciu

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov už v  pôvodnom znení z roku 1993 určil vlastníkom bytov a nebytových priestorov povinnosť tvoriť fond prevádzky, údržby a […]
18. apríla 2019

Byť so silným pri správe domu aj jeho poistení sa oplatí

Dôsledná ochrana majetku vlastníkov bytov je jednou z priorít správcov bytových domov združených v ZBHS. Aj keď zákon o vlastníctve bytov neukladá povinnosť bytové domy poistiť, […]
29. marca 2019

Poplatok za GDPR na zálohový predpis nepatrí

 [SME; 73/2019; 27/03/2019; s.: 7; Diana Schniererová ; Zaradenie: Bývanie a reality] SOI zaznamenala štyri podania pre zvyšovanie zálohových platieb Ak od vás správca pýta poplatok […]

Byť so silným sa oplatí