Najnovšie správy

16. septembra 2023

Vlastníci bytov môžu hlasovať elektronicky aj po odvolaní mimoriadnej situácie

15. septembra 2023 nadobudlo  účinnosť nariadenie vlády č. 359/2023, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie […]
14. augusta 2023

Zmena sídla ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku sídli od 10.8.2023 na ulici Janka Kráľa 1620/1 v Banskej Bystrici.
20. júla 2023

Cenová regulácia v elektroenergetike

1. júla 2023 nadobudla  účinnosť vyhláška ÚRSO,  ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike. Vyhláška […]

Byť so silným sa oplatí