Najnovšie správy

4. januára 2023

Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel

Nové pravidlá pre rozpočítavanie vyplývajú z vyhlášky MH SR,  ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v […]
28. decembra 2022

Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný

20. decembra 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej, alebo určenej ceny tepla. Podľa tohto nariadenia  sa limit nárastu ceny tepla pre […]
29. novembra 2022

Jesenná odborná konferencia ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo pre svoje členské organizácie jesennú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. novembra 2022.   Nosnou témou odbornej konferencie opäť […]

Byť so silným sa oplatí