Najnovšie správy

20. januára 2021

ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov

Ministerstvo spravodlivosti  predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a  zákon č. 160/2015 […]
20. januára 2021

Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 807 zo dňa 29.12.2020 predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu […]
19. januára 2021

Diaľkové odpočty budú realitou vo väčšine bytových domov

Podľa schválenej novely zákona o energetickej efektívnosti správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov v budovách s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním sú na náklady […]

Byť so silným sa oplatí