Najnovšie správy

7. januára 2020

Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Od 1. januára 2020 je účinný nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Zákon upravuje základné požiadavky na detské ihrisko, povinnosti vlastníka pri sprístupňovaní detského ihriska […]
10. decembra 2019

Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2020, upravuje pravidlá pre hlasovanie o vzniku nových spoločných častí, spoločných zariadení  alebo príslušenstva bytových domov. […]
15. júna 2019

Lehoty na overovanie bytových vodomerov sa od 1. augusta zmenia

Bratislava 14. júna (TASR) – Bytové vodomery na teplú aj na studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, budú mať jednotnú lehotu platnosti overenia, a to […]

Byť so silným sa oplatí