Najnovšie správy

10. marca 2020

Odloženie termínu konania odborného seminára

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku oznamuje svojim členom a prihláseným členským organizáciam SZBD, že odborný seminár zo série odborných podujatí „Správa bytov – Teória vs. prax“, […]
18. februára 2020

Postihy neplatičov sú už prísnejšie

 [Denník N; 31/2020; 14/02/2020; s.: 6; ZUZANA KOLLÁROVÁ ; Zaradenie: EKONOMIKA] Pre vlastníkov bytov sa od 1. februára zmenili niektoré práva a pravidlá, novinky sú v […]
10. februára 2020

10 otázok a odpovedí k domovým poriadkom

Prečo je téma domových poriadkov aktuálna? Od 1.  februára nadobudla účinnosť novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá okrem iného obsahuje aj doteraz v zákone neupravenú definíciu domového poriadku. […]

Byť so silným sa oplatí