Najnovšie správy

25. marca 2021

Zatepľovanie panelákov pandémia nepribrzdila

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 2; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality] V bežných časoch by si ľudia zatepľovanie bytovky všimli len ráno cestou do práce a […]
25. marca 2021

Odpočty v bytoch sa robia na diaľku, či e-mailom

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 4; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality] Hoci domové schôdze nie sú počas pandémie zakázané, správcovia sa im snažia vyhnúť. Komunikácia sa […]
25. marca 2021

Budú môcť vlastníci počas pandémie hlasovať aj elektronicky?

Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh, ktorý by mal  počas obdobia pandémie uľahčiť a zjednodušiť výkon správy bytových domov. Podľa návrhu správca domu nebude v omeškaní, ak z dôvodu negatívnych […]

Byť so silným sa oplatí