2. apríla 2024

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS 2024

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku aj v tomto roku pripravuje pre svoje členské organizácie valné  zhromaždenie a jarnú odbornú konferenciu. Podujatie sa uskutoční v dňoch  17.-18. apríla 2024 na […]
18. februára 2024

Školenie k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa

Združenie bytového hospodárstva  na Slovensku organizuje pre svojich členov školenie k pripravovanému novému zákonu  o ochrane spotrebiteľa. Školenie sa uskutoční 8. marca 2024 v Banskej Bystrici.
17. septembra 2023

ZBHS pripravuje jesennú odbornú konferenciu

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku pripravuje pre svoju členskú základňu jesennú odbornú konferenciu,  ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-18. októbra 2023. Konferencia bude zameraná na aktuálnu problematiku […]
1. augusta 2023

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Na jeseň 2023 plánuje AINOVA otvoriť ďalšie kolo vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Predpokladané termíny jednotlivých sústredení sú nasledovné: sústredenie: 10. – 12. 10. 2023 sústredenie: […]
6. decembra 2022

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Academia Istropolitana Nova plánuje otvoriť od 1. februára 2023 ďalšie kolo vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Absolvovaním programu získate odbornú spôsobilosť, ktorá je jednou z podmienok […]
23. februára 2022

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Academia Istropolitana Nova so sídlom v Svätom Jure – nezisková vzdelávacia organizácia s viac ako 25-ročnou pôsobnosťou, organizuje aj v roku 2022 akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. […]
7. septembra 2021

Odborný seminár k elektronickému hlasovaniu

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku pripravuje pre svojich členov odborný seminár, ktorého nosnou témou bude elektronické hlasovanie ako jedna z možností pre uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov bytov […]
25. augusta 2021

Vzdelávací program „Správa bytového fondu“

V období od konca  septembra do polovice novembra 2021 sa uskutoční v poradí už 19. kolo akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu“, ktorý umožní správcom získať odbornú spôsobilosť […]

Byť so silným sa oplatí