TEZAR, s.r.o., Bytča
9. novembra 2015
Rozvoj nájomného bývania je cesta k dostupným bytom pre mladých
19. novembra 2015
TEZAR, s.r.o., Bytča
9. novembra 2015
Rozvoj nájomného bývania je cesta k dostupným bytom pre mladých
19. novembra 2015

BYTHERM, s.r.o., Poltár

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

 

BYTHERM, s.r.o. vznikla v roku 1994 transformáciou Mestského bytového podniku Poltár.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa  a údržba bytového a nebytového fondu , v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov. Zabezpečujeme štandardné služby – dodávku vody, tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody,  elektrickej energie do spoločných priestorov a ich rozúčtovanie, opravy spoločných častí a pod. až po nadštandardné – obnova bytových domov, zabezpečovanie financovania obnovy prostredníctvom úverov- ŠFRB, komerčných úverov a iné služby podľa žiadosti vlastníkov bytov.
Naša spoločnosť vysiela v káblových rozvodoch v Meste Poltár v zmysle platnej licencie.

Pridaj komentár