Mediálny monitoring

27. októbra 2020

Čas platnosti overenia určených meradiel sa opäť predlžuje

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 27.10.2020 do 30.11.2020, bez overenia […]
20. októbra 2020

Schôdze vlastníkov bytov počas pandémie

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ochorenia COVID-19 a platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, správcovia bytových domov stoja pred neľahkým rozhodovaním.  Organizovať, alebo neorganizovať  v súčasnosti schôdze vlastníkov […]

Byť so silným sa oplatí