Mediálny monitoring

23. júla 2020

Bankové účty bytových domov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje, že majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.  Správca je […]
17. júna 2020

Termín na doručenie ročných vyúčtovaní je predĺžený do 31.7.2020

Vyúčtovanie nákladov za byty a nebytové priestory vrátane správy o činnosti správcu za rok 2019  môžu správcovia doručiť vlastníkom výnimočne v predĺženej lehote, a to do  31.júla. Vyplýva to z legislatívnej […]

Byť so silným sa oplatí