Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS
3. decembra 2015
SABYT, s.r.o., Sabinov
15. decembra 2015
Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS
3. decembra 2015
SABYT, s.r.o., Sabinov
15. decembra 2015

Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky

PARTNER PRE VÁŠ KOMFORT

SNP 9

940 02 Nové Zámky

www.bytkomfort.sk

 

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. je profesionálny správca a spoľahlivý dodávateľ tepla. Zabezpečuje komplexnú správu budov, správu bytov v osobnom vlastníctve a správu bytových domov vo vlastníctve miest a obcí. Spolu s dcérskou spoločnosťou spravuje  viac ako 8 700 bytov a 81 600 m2 nebytových priestorov

Prevádzkuje účinný systém centralizovaného zásobovania teplom, ktoré spája alternatívne zdroje tepla s tradičnou výrobou tepla z plynu. Takto vyrobené teplo dodáva do viac ako 12 tisíc domácností a objektov.

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. v júni 2015 obhájila certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009.

Pridaj komentár