Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
9. decembra 2015
Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci
17. decembra 2015
Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
9. decembra 2015
Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci
17. decembra 2015

SABYT, s.r.o., Sabinov

SABYT, s.r.o.

ul. Mieru 8

083 01 Sabinov

http://www.sabyt.sk

 

SABYT, s.r.o., vykonáva správu domového a bytového fondu na zmluvnom základe. V rámci spravovaných objektov je spoločnosť výlučným dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Súčasťou správy bytových domov je vedenie príslušnej technickej, ekonomickej a finančnej dokumentácie a ďalšej súvisiacej administratívy.

Spoločnosť SABYT, s.r.o., v súčasnosti prevádzkuje sústavu tepelných zariadení (14 kotolní na spaľovanie zemného plynu a 1 kotolňa na spaľovanie biomasy), až po odberné miesta. Okrem bytových domov dodáva spoločnosť teplo a TÚV aj do ďalších objektov, ako sú napr. školy, administratívne budovy, obchodné domy …

 

 

Pridaj komentár