H-PROBYT, spol. s r.o., Bratislava
2. novembra 2015
V miliardovom biznise prehrávajú malé kotolne
4. novembra 2015
H-PROBYT, spol. s r.o., Bratislava
2. novembra 2015
V miliardovom biznise prehrávajú malé kotolne
4. novembra 2015

BYHOS, spol. s r.o., Stropkov

BYHOS, spol. s r. o.

Mlynská 20

091 01 Stropkov

www.byhos.stropkov.sk

 

Spoločnosť Byhos, spol.  s r.o. vznikla dňa 27.10.1994. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Stropkov.

Byhos, spol. s r.o.  sa predovšetkým zameriava a orientuje na zákazníka, na uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek. V praxi sa snaží využívať nové metódy a trendy z oblasti tepelnej techniky, všetko s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v súlade s technickými a legislatívnymi normami a predpismi.

V súčasnosti  spoločnosť vykonáva správu bytov v osobnom vlastníctve v počte 492 bytov a mestských nájomných bytov v počte 170.

Spoločnosť prevádzkuje 3 tepelné centrálne zdroje tepla:

– Plynová kotolňa E 1, ul. Hrnčiarska 785/49
– Plynová kotolňa K 6, ul. Hrnčiarska 738/7
– Plynová kotolňa K 5, ul. Andreja Hlinku 1769/31

Z uvedených tepelných zdrojov spoločnosť zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond, spolu pre 72 odberných miest v bytovej i nebytovej oblasti.

Pridaj komentár