Elgas, s.r.o., Považská Bystrica
5. mája 2016
Bytovky sú v koncoch, nemajú sa ako dostať k peniazom dlžníkov
23. mája 2016
Elgas, s.r.o., Považská Bystrica
5. mája 2016
Bytovky sú v koncoch, nemajú sa ako dostať k peniazom dlžníkov
23. mája 2016

MAJES výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava

MAJES výťahy a eskalátory, a.s.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

+421-2-35448866

majes@majes.sk

www.majes.sk

 

Spoločnosť MAJES výťahy a eskalátory, a.s. sa zaoberá výrobou, dodávkou, montážou a rekonštrukciou vyhradených zdvíhacích zariadení spolu s individuálnym vyskúšaním, overovacími skúškami, revíziami a revíznymi skúškami zdvíhacích zariadení. Poslaním spoločnosti je trvalé uspokojovanie záujmov zákazníkov a komplexné poskytovanie odborných a kvalifikovaných služieb v oblasti zdvíhacích zariadení.

Od začiatku obchodnej činnosti až po súčasnú dobu spoločnosť postupne zväčšuje svoje portfólio služieb v zastúpení pre mestá a ich okolie v Bratislave, Martine, Trnave, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Snine.

Do základnej ponuky služieb spoločnosti patrí:

 • Montáž nového výťahu
 • Modernizácia staršieho výťahu v nadväznosti na potreby a finančné možnosti zadávateľa
 • Záručný a pozáručný servis
 • Bezplatné posúdenie súčasného stavu výťahu
 • Návrh opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výťahu
 • Úprava zariadenia za účelom jeho zosúladenia s platnými normami a legislatívou
 • Zvýšenie bezpečnosti v dome – systém Bezpečný dom
 • Technické zabezpečenie budov
 • Správa bytových domov
 • Správa technických prostriedkov domu
 • Štandardná správa bytového fondu
 • Poradenstvo v danej oblasti

 

Viac informácií nájdete na www.majes.sk.

Pridaj komentár