Byť so silným sa oplatí


Správna rada je najvyšší výkonný a riadiaci orgán ZBHS v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia.

Ing. Pavol Bielik

Prezident ZBHS

Pôsobí ako konateľ spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., so 100 %-nou majetkovou účasťou Mesta Nitra.

Ing. Pavol Bielik pôsobil od roku 2008 vo funkcii člena a neskôr predsedu kontrolnej a revíznej komisie ZBHS. Od mája 2012 vykonával funkciu člena správnej rady. Valné zhromaždenie ZBHS, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici, zvolilo 24. apríla 2015 Ing. Pavla Bielika za prezidenta združenia.Ing. Pavol Bielik

prezident združenia

037/692 21 08


Službyt Nitra, s.r.o. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

Ing. Eva Vasilová

I. viceprezidentka združenia

047/430 41 17


SPOOL a.s.. Masarykova 7, 984 01 Lučenec

Ing. Lukáš Štefánik

II. viceprezident združenia

035/692 38 01


Bytkomfort, s.r.o. SNP 9, 940 60 Nové Zámky

Ing. Mária Rybárová

členka správnej rady

036/630 81 95


SLUŽBYT Levice s.r.o. Poľná 8, 934 03 Levice

Ing. Daniel Devečka

člen správnej rady

0907 828 762


INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. M.Pišúta 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Miloš Barák

člen správnej rady

044/522 22 44


BYP, s.r.o. Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok

Ing. Michal Gyüre MSc.

člen správnej rady

056/638 20 45


MIBYT s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany

Ing. Marián Bešenej

člen správnej rady

052/468 02 12


Spravbytherm, s.r.o. Poľná 2, 060 01 Kežmarok

Ing. Jana Radošinská

členka správnej rady

032/774 15 31


Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Jaroslav Žák

člen správnej rady

054/474 26 00


BARDBYT s.r.o., Moyzesova 7, 085 03 Bardejov

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD, MBA

členka správnej rady

033/323 65 50


STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16, 917 32 Trnava

Byť so silným sa oplatí