Byť so silným sa oplatí


Správna rada je najvyšší výkonný a riadiaci orgán ZBHS v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia.

Ing. Pavol Bielik

Prezident ZBHS

Pôsobí ako konateľ spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., so 100 %-nou majetkovou účasťou Mesta Nitra.

Ing. Pavol Bielik pôsobil od roku 2008 vo funkcii člena a neskôr predsedu kontrolnej a revíznej komisie ZBHS. Od mája 2012 vykonával funkciu člena správnej rady. Valné zhromaždenie ZBHS, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici, zvolilo 24. apríla 2015 Ing. Pavla Bielika za prezidenta združenia.Ing. Pavol Bielik

prezident ZBHS, západoslovenský región

037/692 21 08


Službyt Nitra, s.r.o. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra

Ing. Eva Vasilová

II. viceprezident ZBHS, stredoslovenský región

047/430 41 17


SPOOL a.s.. Masarykova 7 984 01 Lučenec

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA

člen správnej rady zapadoslovenský región

033/323 65 50


STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 917 32 Trnava

Ing. Lukáš Štefánik

člen správnej rady zapadoslovenský región

035/692 38 01


Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 940 60 Nové Zámky

Ing. Mária Rybárová

člen správnej rady západoslovenský región

036/630 81 95


SLUŽBYT Levice s.r.o. Poľná 8 934 03 Levice

Ing. Miroslav Hájiček

člen správnej rady stredoslovenský región

047/422 35 35 05


BYTHERM s.r.o. Sklárska 43 987 01 Poltár

Ing. Miloš Barák

člen správnej rady stredoslovenský región

044/522 22 44


BYP, s.r.o. Hviezdoslavova 141 033 01 Liptovský Hrádok

Michal Gyüre

člen správnej rady východoslovenský región

056/638 20 45


MIBYT s.r.o. Zoltána Fábryho 15/100 079 01 Veľké Kapušany

Ing. Marián Bešenej

člen správnej rady východoslovenský región

052/468 02 12


Spravbytherm, s.r.o. Poľná 2 060 01 Kežmarok

Ing. Miroslav Marko

člen správnej rady západoslovenský región

032/652 34 94


Služby pre bývanie s.r.o. Krátka 2412 911 01 Trenčín

Ing. Pavol Hužvár

člen správnej rady východoslovenský región

051/452 06 34


SABYT s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov

Byť so silným sa oplatí