Chcú zmeniť zákon o údržbe
31. augusta 2017
Správa domu nie je len kosenie trávy
21. septembra 2017
Chcú zmeniť zákon o údržbe
31. augusta 2017
Správa domu nie je len kosenie trávy
21. septembra 2017

ByPo spol. s r.o., Ružomberok

ByPo spol. s r.o.

Bernoláka 6

034 01 Ružomberok

 

http://www.bypo.sk

 

Pod názvom ByPo spol. s r.o. pôsobíme na trhu od roku 1993. Spoločnosť vznikla za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov. Základom boli z požiadavky vlastníkov na správu, legislatívne predpisy a nadobudnuté viacročné skúsenosti v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme zostavili štruktúru správy tak, aby čo najviac spĺňala potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súčasne platnej právnej legislatívy.

Od doby vzniku sme prešli radikálnymi zmenami v oblasti personálneho obsadenia. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú konferencií, školení a odborných seminárov, ktorých cieľom je zlepšenie kvalitatívnej úrovne ich práce. Všetky zmeny boli realizované za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb klientom našej správcovskej spoločnosti.

Správu domov spoločnosť vykonáva s maximálnou starostlivosťou s dôrazom na kvalitu a hospodárnosť. V oblasti správy máme ambíciu väčšieho nárastu s cieľom poskytovať profesionálne služby pre Vaše bývanie. Správu považujeme za prevažne organizačnú činnosť, ktorá má viesť k naplneniu všetkých požiadaviek na starostlivosť o spoločné časti bytového domu a o zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve občana. Očakávame, že našim partnerom sú a budú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí si uvedomujú, že vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru súbežne sprevádza aj povinnosť rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, teda starať sa a zaujímať sa o to, ako sa dom spravuje.

V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi a to:

  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
  • na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov).

Manažérsky typ spoločnosti umožňuje možnosť slobodného rozhodovania a výberu subdodávateľa podľa požiadaviek klienta.

Spoločnosť má zistené a overené možnosti trhu a na základe osobných rokovaní, ponúk, výberových konaní a praktických skúseností zo spolupráce má spracovanú analýzu väčšiny firiem napr. v oblasti obnovy bytových domov, prevádzky a údržby vyhradených technických zariadení, údržby a opráv spoločných rozvodov domov a pod.

 

 

Pridaj komentár