Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Tematický zájazd do Prahy
24. júla 2023
Zmena sídla ZBHS
14. augusta 2023
Tematický zájazd do Prahy
24. júla 2023
Zmena sídla ZBHS
14. augusta 2023

Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu

Na jeseň 2023 plánuje AINOVA otvoriť ďalšie kolo vzdelávacieho programu Správa bytového fondu.

Predpokladané termíny jednotlivých sústredení sú nasledovné:

  1. sústredenie: 10. – 12. 10. 2023
  2. sústredenie: 24. – 26. 10. 2023
  3. sústredenie: 07 .– 09. 11. 2023
  4. sústredenie: 28. – 29. 11. 2023

V porovnaní s predchádzajúcimi kolami urobila AINOVA  vo vzdelávacom programe  niekoľko zmien, ktoré by mali prispieť k jeho zatraktívneniu a lepšej dostupnosti. Záverečná práca, resp. vypracovanie „Plánu opráv, obnovy, modernizácie a rekonštrukcie vybraného bytového domu“, už nebude povinná, ale účastníci ju môžu vypracovať dobrovoľne za účelom overenia si získaných vedomostí. Druhou zmenou je, že v prípade, že zo strany účastníkov bude záujem aj o prezenčnú formu, môže školenie prebiehať paralelne prezenčne aj online – účastníci si teda budú môcť vybrať formu, ktorá im viac vyhovuje.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku naďalej poskytuje účastníkom z členských organizácií ZBHS  finančný príspevok na úhradu časti nákladov na uvedený kurz.

Pridaj komentár