SLOBYTERM, s.r.o., Stará Ľubovňa
15. augusta 2015
Výhody exkluzívneho poistenia
2. septembra 2015

Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 Trenčín

http://www.spbtn.sk/

 

Zameranie spoločnosti: Spoločnosť zabezpečuje správu bytových a nebytových priestorov v Trenčíne i v jeho okolí a je centrálnym výrobcom a dodávateľom tepla, teplej vody najmä pre komunálnu sféru. Naše služby sú určené každému, kto uprednostňuje efektívnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Dbáme na profesionálny prístup a servis služieb na vysokej úrovni, čoho dôkazom je zvyšujúci sa počet spokojných klientov.

 

História a činnosť spoločnosti: Spoločnosť vznikla v roku 2007 a to vstupom nového majiteľa a následným premenovaním pôvodnej firmy Tebys, s.r.o. Predmetom podnikania je centrálne zásobovanie bytových a nebytových priestorov teplom a teplou vodou, ako aj správa bytového fondu.

V oblasti správy pre svojich klientov poskytujeme širokú škálu služieb, vychádzajúc z dôverného poznania problematiky súvisiacej s bývaním a legislatívnych predpisov. Našimi zákazníkmi sú vlastníci bytov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku, uvedomujú si význam správcovskej spoločnosti s dôrazom na odbornosť, programové vybavenie ako i časovú náročnosť. V súčasnosti vykonávame správu bytových a nebytových priestorov pre vyše 150 bytových domov v Trenčíne a jeho okolí a to na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy.

Naše služby:

Ako silná a spoľahlivá spoločnosť ponúkame kvalitné a nadštandardné služby medzi ktoré patrí :

  • získanie zvýhodnených podmienok pri čerpaní úveru v renovovanej banke za účelom krytia finančne náročných akcií, súvisiacich so skvalitnením bývania,
  • zabezpečenie výhodnejších zmluvných podmienok na dodávku zemného plynu,
  • zabezpečenie exkluzívneho poistenia bytového domu Rámcovej poistnej zmluvy,
  • zabezepečenie exkluzívneho poistenia domácnosti so 40 % zľavou,
  • výhodnejšie ceny telekomunikačných služieb,
  • bezplatné poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a technických služieb.

 

Marketingové aktivity:

Od roku 2013 vydávame firemný časopis Spravodaj so štvrťročnou periodicitou, s nákladom pokrývajúcicm vyše štyri tisíc domácnosti. Čitateľom, za účelom lepšej informovanosti, prinášame témy z oblasti správy bytových domov, tepelného hospodárstva, reflektujeme aktuálne legislatívne zmeny s dôrazom na reálne potreby klientov.

Počas roka organizujeme pre našich klientov stretnutia na odborné témy, ktoré sú spracované a publikované aj vo firemnom časopise. Informácie, ktoré sú pre čitateľov nejasné, sa môžu tak priamo opýtať odborníkov alebo konfrontovať svoje názory s ostatnými vlastníkmi.

Úspešne sa nám podarilo zorganizovať dva ročníky správcovského seminára o bývaní a správe bytových domov pod záštitou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS).  Seminár tematicky reflektuje legislatívnu, technickú, ekonomickú, odbornú či právnu problematiku. Doterajšie ročníky sa tešili bohatej účasti a pestrému programu.

Našou víziou do budúcnosti je ponúkať aj ďalšie kvalitné služby, zvyšovať portfólium klientov a našim prístupom či aktivitami prispievať k lepšej osvete problematiky správy bytových domov.

 

 

Pridaj komentár