SLOBYTERM, s.r.o., Stará Ľubovňa
15. augusta 2015
Výhody exkluzívneho poistenia
2. septembra 2015
SLOBYTERM, s.r.o., Stará Ľubovňa
15. augusta 2015
Výhody exkluzívneho poistenia
2. septembra 2015

Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín

Služby pre bývanie, s.r.o.

Krátka 2412

911 01 Trenčín

http://www.spbtn.sk/

 

Zameranie spoločnosti: Spoločnosť zabezpečuje správu bytových a nebytových priestorov v Trenčíne i v jeho okolí a je centrálnym výrobcom a dodávateľom tepla, teplej vody najmä pre komunálnu sféru. Naše služby sú určené každému, kto uprednostňuje efektívnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Dbáme na profesionálny prístup a servis služieb na vysokej úrovni, čoho dôkazom je zvyšujúci sa počet spokojných klientov.

 

História a činnosť spoločnosti: Spoločnosť vznikla v roku 2007 a to vstupom nového majiteľa a následným premenovaním pôvodnej firmy Tebys, s.r.o. Predmetom podnikania je centrálne zásobovanie bytových a nebytových priestorov teplom a teplou vodou, ako aj správa bytového fondu.

V oblasti správy pre svojich klientov poskytujeme širokú škálu služieb, vychádzajúc z dôverného poznania problematiky súvisiacej s bývaním a legislatívnych predpisov. Našimi zákazníkmi sú vlastníci bytov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku, uvedomujú si význam správcovskej spoločnosti s dôrazom na odbornosť, programové vybavenie ako i časovú náročnosť. V súčasnosti vykonávame správu bytových a nebytových priestorov pre vyše 150 bytových domov v Trenčíne a jeho okolí a to na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy.

Naše služby:

Ako silná a spoľahlivá spoločnosť ponúkame kvalitné a nadštandardné služby medzi ktoré patrí :

  • získanie zvýhodnených podmienok pri čerpaní úveru v renovovanej banke za účelom krytia finančne náročných akcií, súvisiacich so skvalitnením bývania,
  • zabezpečenie výhodnejších zmluvných podmienok na dodávku zemného plynu,
  • zabezpečenie exkluzívneho poistenia bytového domu Rámcovej poistnej zmluvy,
  • zabezepečenie exkluzívneho poistenia domácnosti so 40 % zľavou,
  • výhodnejšie ceny telekomunikačných služieb,
  • bezplatné poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a technických služieb.

 

Marketingové aktivity:

Od roku 2013 vydávame firemný časopis Spravodaj so štvrťročnou periodicitou, s nákladom pokrývajúcicm vyše štyri tisíc domácnosti. Čitateľom, za účelom lepšej informovanosti, prinášame témy z oblasti správy bytových domov, tepelného hospodárstva, reflektujeme aktuálne legislatívne zmeny s dôrazom na reálne potreby klientov.

Počas roka organizujeme pre našich klientov stretnutia na odborné témy, ktoré sú spracované a publikované aj vo firemnom časopise. Informácie, ktoré sú pre čitateľov nejasné, sa môžu tak priamo opýtať odborníkov alebo konfrontovať svoje názory s ostatnými vlastníkmi.

Úspešne sa nám podarilo zorganizovať dva ročníky správcovského seminára o bývaní a správe bytových domov pod záštitou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS).  Seminár tematicky reflektuje legislatívnu, technickú, ekonomickú, odbornú či právnu problematiku. Doterajšie ročníky sa tešili bohatej účasti a pestrému programu.

Našou víziou do budúcnosti je ponúkať aj ďalšie kvalitné služby, zvyšovať portfólium klientov a našim prístupom či aktivitami prispievať k lepšej osvete problematiky správy bytových domov.

 

 

Pridaj komentár