Ako sa budú po novom rozpočítavať platby za teplo a koho sa zmeny dotknú najviac?
19. decembra 2023
Školenie k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa
18. februára 2024
Ako sa budú po novom rozpočítavať platby za teplo a koho sa zmeny dotknú najviac?
19. decembra 2023
Školenie k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa
18. februára 2024

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024

Zákonom 205/2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy bol okrem iného novelizovaný aj zákon 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a to s účinnosťou od 1.4.2024.

 Novela pozitívne vymedzuje predmet a rozsah  zákona ako komplexnej úpravy práv a povinností súvisiacich s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov.

Významnou zmenou je, že zákon sa bude od 1.4.2024 vzťahovať aj na nebytové domy. Podľa novej úpravy   sa na účely tohto zákona domom rozumie bytový dom, a nebytový dom.

Bytovým domom je budova, v ktorej

  1. je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,
  2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
  3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Nebytovým domom budova, v ktorej

  1. je menej ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,
  2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
  3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na správcu nebytového domu sa na rozdiel od správcu bytovej budovy nevzťahuje zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov,  teda správca nebytového domu nebude musieť byť zapísaný v zozname správcov.

Zákon obsahuje aj úpravy definície ďalších základných pojmov – byt, nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, podlahová plocha, príslušenstvo.

Pridaj komentár