Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre výpočet spotreby tepla
26. septembra 2016
Službyt, s.r.o., Svidník
30. septembra 2016
Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre výpočet spotreby tepla
26. septembra 2016
Službyt, s.r.o., Svidník
30. septembra 2016

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Za poštou 7

92001 Hlohovec

www.bhhc.sk

 

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. je obchodná spoločnosť o 100% – nou majetkovou účasťou Mesta Hlohovec.

Predmetom podnikania spoločnosti je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi, poskytovanie komplexných služieb a servisu v oblasti správy bytového a nebytového fondu, športovísk, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, ako aj poradenstvo a inžinierske činnosti pri realizácii investičných akcií, modernizácii, či rekonštrukciách spravovaných objektov.

V oblasti správy bytových domov poskytujeme vlastníkom bytov služby pri vybavovaní komerčných úverov z bánk a stavebných sporiteľní, ako aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu, obnovu a rekonštrukcie bytových domov. V súvislosti s týmito službami poskytujeme zároveň poradenstvo pri realizácii prác súvisiacich s údržbou a opravami bytových domov, správu finančných prostriedkov fondov prevádzky, údržby a opráv. Prioritou pri spravovaní bytového fondu je dbať na efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami vlastníkov, a tiež na udržanie, resp. neustále zlepšovanie technického stavu jednotlivých bytových domov.

 

 

Pridaj komentár