Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre výpočet spotreby tepla
26. septembra 2016
Službyt, s.r.o., Svidník
30. septembra 2016

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Za poštou 7

92001 Hlohovec

www.bhhc.sk

 

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. je obchodná spoločnosť o 100% – nou majetkovou účasťou Mesta Hlohovec.

Predmetom podnikania spoločnosti je výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi, poskytovanie komplexných služieb a servisu v oblasti správy bytového a nebytového fondu, športovísk, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, ako aj poradenstvo a inžinierske činnosti pri realizácii investičných akcií, modernizácii, či rekonštrukciách spravovaných objektov.

V oblasti správy bytových domov poskytujeme vlastníkom bytov služby pri vybavovaní komerčných úverov z bánk a stavebných sporiteľní, ako aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu, obnovu a rekonštrukcie bytových domov. V súvislosti s týmito službami poskytujeme zároveň poradenstvo pri realizácii prác súvisiacich s údržbou a opravami bytových domov, správu finančných prostriedkov fondov prevádzky, údržby a opráv. Prioritou pri spravovaní bytového fondu je dbať na efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami vlastníkov, a tiež na udržanie, resp. neustále zlepšovanie technického stavu jednotlivých bytových domov.

 

 

Pridaj komentár