Mestská bytová správa, s.r.o., Rimavská Sobota
12. októbra 2015
INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., Liptovský Mikuláš
29. októbra 2015
Mestská bytová správa, s.r.o., Rimavská Sobota
12. októbra 2015
INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., Liptovský Mikuláš
29. októbra 2015

Službyt Levice, spol. s r.o.

Službyt Levice, spol. s r.o.

Poľná 8

934 03 Levice

http://www.sluzbytlevice.sk

 

Spoločnosť Službyt Levice, spol. s r.o. zabezpečuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov komplexnú správu bytových domov a nebytových priestorov v meste Levice a mimo územia Levíc. Celkový počet spravovaných bytových domov je 135, ktoré predstavujú 5 262 bytov. Spoločnosť tiež poskytuje pre vyše 300 bytových a nebytových priestorov v okrese Levice a Zlaté Moravce služby v oblasti rozpočítavania nákladov. Medzi služby poskytované spoločnosťou Službyt Levice, spol. s r.o. patrí aj analýza súčasného stavu a návrh na systémové riešenie obnovy bytových domov. Spoločnosť sa podieľala na projektoch obnovy v objeme viac ako 12 000 000.- €.

Pridaj komentár