Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

lo

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

ul. Vajanského 2116/16

915 01 Nové Mesto nad Váhom

www. msbp-nm.sk

Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vznikla dňa 1.1.2000. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Spoločnosť prevádzkuje 13 vlastných tepelných zariadení a 9 tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom,  z týchto  tepelných zdrojov spoločnosť zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond .

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  vykonáva správu a prenájom bytov vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom v počte 713 a vo vlastníctve fyzických príp. právnických osôb v počte 3108 bytov. Okrem toho spravuje 220 nebytových priestorov.

Pridaj komentár