TEPLO MODRA, s.r.o.
14. januára 2016
Bardbyt, s.r.o., Bardejov
2. februára 2016
TEPLO MODRA, s.r.o.
14. januára 2016
Bardbyt, s.r.o., Bardejov
2. februára 2016

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

ul. Vajanského 2116/16

915 01 Nové Mesto nad Váhom

www. msbp-nm.sk

Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vznikla dňa 1.1.2000. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Spoločnosť prevádzkuje 13 vlastných tepelných zariadení a 9 tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom,  z týchto  tepelných zdrojov spoločnosť zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond .

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  vykonáva správu a prenájom bytov vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom v počte 713 a vo vlastníctve fyzických príp. právnických osôb v počte 3108 bytov. Okrem toho spravuje 220 nebytových priestorov.

Pridaj komentár