V miliardovom biznise prehrávajú malé kotolne
4. novembra 2015
TEZAR, s.r.o., Bytča
9. novembra 2015
V miliardovom biznise prehrávajú malé kotolne
4. novembra 2015
TEZAR, s.r.o., Bytča
9. novembra 2015

Enerbyt, s.r.o., Štúrovo

ENERBYT, s.r.o.

Lipová 1

943 01 Štúrovo

www.enerbyt.sk

 

Spoločnosť Enerbyt s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.02.2007. Zakladateľom a 100 %-ným majiteľom je Mesto Štúrovo. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Enerbyt s.r.o. je výroba a rozvod tepla a správa a údržba bytového fondu.

Spoločnosť spravuje 1 707 bytov v meste Štúrovo a tiež byty v obciach Nána, Svodín, Mužla, Bíňa a Obid.

Enerbyt, s.r.o. v súlade s povolením na podnikanie v tepelnej energetike je prevádzkovateľom sústavy centrálneho zásobovania mesta Štúrovo. Sústava CZT zahrňuje :

-výrobu tepla, ktorá je zabezpečená centrálnym zdrojom tepla, resp. blokovými a domovými kotolňami

-rozvod tepla a distribúciu tepla tepelnými rozvodmi a odovzdávacími stanicami tepla

-systém merania a regulácie – centrálny dispečing, ktorý zabezpečuje riadenie výroby a distribúcie tepla  a nepretržité monitorovanie prevádzky celej sústavy vrátane odberných miest

-dodávku tepla pre odberné miesta odberateľov, ktorá je meraná určeným meradlom.

 

Pridaj komentár