Výhody exkluzívneho poistenia
2. septembra 2015
Kompetencie SOI v oblasti služieb spojených s bývaním
7. septembra 2015
Výhody exkluzívneho poistenia
2. septembra 2015
Kompetencie SOI v oblasti služieb spojených s bývaním
7. septembra 2015

EuroFin Consulting, a.s., Považská Bystrica

 

EuroFin Consulting, a.s.

Centrum 27/32,

017 01 Považská Bystrica

http://www.euro-fin.sk

 

EuroFin Consulting, a.s. je samostatný finančný agent pôsobiaci v oblasti poistenia. Spoločnosť sa počas svojho vývoja od roku 2003 vyprofilovala na spoľahlivého partnera pri poistení bytových domov.

Spoločnosť buduje kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo na týchto štyroch pilieroch:

  • Špecializácia na správu bytového fondu

Spoločnosť sa prioritne venuje poisťovaniu bytových domov. Disponujeme špecializovaným tímom, ktorý sa stará o poistenie členov Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, desiatky správcov bytových domov, bytové družstvá, výrobcov a distribútorov tepla a množstvo spoločenstiev vlastníkov bytov na celom území Slovenska.

  • Dôvera a poznanie potrieb klientov

Špecializácia nám umožňuje dôkladne pochopiť potreby klientov. Vybrať, prípadne pripraviť vhodný poistný produkt v spolupráci s partnerskými poisťovňami. Ako nezávislý maklér môžeme klientom ponúknuť produkty všetkých poisťovní na trhu. Vďaka vysoko profesionálnym službám, počnúc poradenstvom pri výbere, uzatvorením zmluvy a následnou starostlivosťou o klienta, až po odborný servis a asistenciu pri poistných udalostiach sme získali dôveru viac ako 100 tisíc klientov, ktorým sa staráme o poistenie ich domova.

  • Nadštandardná kvalita služieb

Kvalitu služieb považujeme za našu hlavnú konkurenčnú výhodu. Preto naše interné procesy neustále zlepšujeme. Disponujeme kvalifikovaným a motivovaným personálom s bohatou praxou zabezpečujúcim presun administratívy a starostlivosti na sprostredkovateľskú spoločnosť. Spoločnosť je ako jedna z mála poistných maklérov držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 od renomovanej nemeckej spoločnosti  TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Nadštandardnú kvalitu služieb reprezentujú aj dosiahnuté výsledky v roku 2014, kedy sme slovenským domácnostiam na poistnom ušetrili viac ako 400.000 € a celková výplata poistného plnenia klientom bola takmer 5.000.000 €.

  • Finančná stabilita

Spoločnosť EuroFin Consulting, a.s. je krytá poistením profesnej zodpovednosti do 10.000.000 € na činnosť poisťovacieho agenta. To dáva dodatočnú istotu našim klientom pri využívaní našich služieb.

 

Našou víziou je byť partnerom prvej voľby pri poistení bytových domov. Tomuto smerovaniu prispôsobujeme náš každodenný prístup ku klientom i k svojej práci. Odmenou za vynakladané úsilie sú mnohoročné partnerstvá so silnými partnermi v oblasti správy bytového fondu.

 

Pridaj komentár