SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
14. augusta 2015
Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín
17. augusta 2015

SLOBYTERM, s.r.o., Stará Ľubovňa

SLOBYTERM, spol. s r. o.

Levočská 20

064 01  Stará Ľubovňa

http://www.slobyterm.sk/

 

O SPOLOČNOSTI

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa je výroba tepla a teplej úžitkovej vody, správa a údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa krytej plavárne a športovej haly.

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Naším cieľom je kvalitné poskytovanie nadštandardných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov bytov a odberateľov tepla.

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 1.1.1996 a jej 100 % -ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa. Genéza spoločnosti siaha do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa zameriavala na správu a údržbu bytového fondu. Zmenami kompetencií štátnych a miestnych orgánov sa menila aj vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti.

 

V roku 1976 vznikol Okresný bytový podnik, ktorý sa pretransformoval na Bytové hospodárstvo, a z ktorého neskôr vznikla príspevková organizácia mesta.  Práve z majetku mestského podniku bolo 1.1.1996 založené Bytové hospodárstvo, spol. s r.o. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 9. 9. 1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z. a od 28.12.1998 bol názov spoločnosti zmenený na SLOBYTERM, spol. s r.o. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P.

Pridaj komentár