SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
14. augusta 2015
Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín
17. augusta 2015
SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
14. augusta 2015
Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín
17. augusta 2015

SLOBYTERM, s.r.o., Stará Ľubovňa

SLOBYTERM, spol. s r. o.

Levočská 20

064 01  Stará Ľubovňa

http://www.slobyterm.sk/

 

O SPOLOČNOSTI

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa je výroba tepla a teplej úžitkovej vody, správa a údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa krytej plavárne a športovej haly.

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Naším cieľom je kvalitné poskytovanie nadštandardných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov bytov a odberateľov tepla.

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 1.1.1996 a jej 100 % -ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa. Genéza spoločnosti siaha do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa zameriavala na správu a údržbu bytového fondu. Zmenami kompetencií štátnych a miestnych orgánov sa menila aj vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti.

 

V roku 1976 vznikol Okresný bytový podnik, ktorý sa pretransformoval na Bytové hospodárstvo, a z ktorého neskôr vznikla príspevková organizácia mesta.  Práve z majetku mestského podniku bolo 1.1.1996 založené Bytové hospodárstvo, spol. s r.o. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 9. 9. 1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z. a od 28.12.1998 bol názov spoločnosti zmenený na SLOBYTERM, spol. s r.o. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P.

Pridaj komentár