TERMIA, s.r.o., Trenčianske Teplice

Termia up

Termia s.r.o.

SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

 

Termia s.r.o. je spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou Mesta Trenčianske Teplice. Spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej vody  do 1300 bytov, Základnej školy, Materskej škôlky,  obchodov, Zdravotného strediska na Sídlisku SNP a bytov a kotolní na Hurbanovej ulici a Partizánskej ulici.

V súlade s predmetom činnosti vykonáva činnosť správcu pre 23 objektov, 685 bytov, zabezpečuje prevádzku a údržbu 3 kotolní, bytov, domov. Spoločnosť vykonáva realizáciu  komplexnej rekonštrukcie  budov, striech, zatepľovanie fasád, údržbu budov, kotolní, odborné administratívne práce v oblasti výroby tepla a správy majetku  pre fyzické  aj  právnické osoby.

Pridaj komentár