Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
18. januára 2016
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
5. februára 2016
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
18. januára 2016
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
5. februára 2016

Bardbyt, s.r.o., Bardejov

Bardbyt, s.r.o.

Moyzesova 7

085 01 Bardejov

www. bardbyt.sk

 

Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov bol založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove. Je to spoločnosť so 100 % – nou účasťou mesta, a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. s pôsobnosťou v katastrálnom území mesta Bardejov  a jeho priľahlých častí zabezpečuje:

  • správu domov, bytov a nebytových priestorov
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných, než základných spojených s prenájmom
  • údržbárske práce.

K 1.2.2016 zamestnáva spoločnosť 27 zamestnancov. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná za spoločnosť navonok.

 

Pridaj komentár