Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
18. januára 2016
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
5. februára 2016

Bardbyt, s.r.o., Bardejov

Bardbyt, s.r.o.

Moyzesova 7

085 01 Bardejov

www. bardbyt.sk

 

Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov bol založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove. Je to spoločnosť so 100 % – nou účasťou mesta, a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. s pôsobnosťou v katastrálnom území mesta Bardejov  a jeho priľahlých častí zabezpečuje:

  • správu domov, bytov a nebytových priestorov
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných, než základných spojených s prenájmom
  • údržbárske práce.

K 1.2.2016 zamestnáva spoločnosť 27 zamestnancov. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná za spoločnosť navonok.

 

Pridaj komentár