Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o.
12. apríla 2017
Z rokovania členských organizácií ZBHS
2. mája 2017
Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o.
12. apríla 2017
Z rokovania členských organizácií ZBHS
2. mája 2017

SpravoByt, s.r.o., Košice

SpravoByt, s.r.o., Košice

Pražská 4

040 11 Košice

www.spravobyt.sk

Spoločnosť SpravoByt od roku 1999 vykonáva správu vlastníckych bytov a nebytových priestorov v Košiciach a blízkom okolí.  Správu bytových domov vykonáva na základe zmluvy o výkone správy a tiež poskytuje služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe uzatvorených mandátnych zmlúv. Okrem samotnej správy bytov a nebytových priestorov spoločnosť zabezpečuje:

  • nepretržitú havarijnú službu v profesiách vodár, plynár, kúrenár, elektrikár, výťahár,
  • odpočty bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov,
  • vyúčtovanie nákladov na ústredné vykurovanie na základe pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov,
  • vybavenie úveru v komerčných bankách, stavebných sporiteľniach aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania, spracovanie potrebných podkladov, výpočet splátok istiny a úrokov,
  • inžiniersku činnosť súvisiacu s rekonštrukciami bytového domu a zatepľovaním,
  • všeobecné právne poradenstvo,
  • fotodokumentácia bytových domov, zaznamenávanie aktuálneho stavu a zmien,
  • možnosť on-line pripojenia sa zástupcov vlastníkov bytov k základným aktuálnym informáciám týkajúcich sa predmetného bytového domu,
  • iné služby podľa požiadaviek.

Pridaj komentár