INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., Liptovský Mikuláš
29. októbra 2015
BYHOS, spol. s r.o., Stropkov
3. novembra 2015
INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., Liptovský Mikuláš
29. októbra 2015
BYHOS, spol. s r.o., Stropkov
3. novembra 2015

H-PROBYT, spol. s r.o., Bratislava

H-PROBYT, spol. s r.o.

Povraznícka 4

811 05 Bratislava

www.hprobyt.sk,

H-PROBYT, spol. s r.o. je správcovskou agentúrou s doplnkovými službami zabezpečujúcou komplexný servis bytových a polyfunkčných domov. Spoločnosť od svojho založenia v roku 1997 obstaráva nielen štandardné služby nevyhnutné k prevádzke každej budovy ako dodávku vody, elektriny, tepla, odvoz smetí, upratovanie, zimná služba, poistenie, záhradnícke práce, ale zabezpečuje aj majetkovo- právne poradenstvo.

Klientom ponúkame vysoký štandard spracovania a sledovania nákladov a ich rozúčtovania. Každý klient má možnosť prístupu do databázy a jej kontrolu elektronickou formou.

V rámci dosiahnutia energetických úspor zabezpečujeme rekonštrukciu a obnovu domov, ich zateplenie pomocou úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a bankových  inštitúcií.

Pre našich klientov máme pripravené štandardné zmluvy ako vzory, ktoré upravujeme podľa ich pripomienok a prispôsobujeme ich podmienkam jednotlivých nehnuteľností.

Spoločnosť H-PROBYT okrem správy domov zabezpečuje vypracovanie zmlúv o prevode pozemkov prislúchajúcich k nehnuteľnostiam.

 

Pridaj komentár