Diskusia k účtovaniu DPH od 1.1.2016
26. februára 2016
V zozname sú už zapísaní prví správcovia
16. marca 2016
Diskusia k účtovaniu DPH od 1.1.2016
26. februára 2016
V zozname sú už zapísaní prví správcovia
16. marca 2016

Bytkomfort – BA, a.s. Bratislava

Bytkomfort – BA, a.s.

Železničiarska ul. 13

811 04 Bratislava

www.bytkomfort-ba.sk

office@bytkomfort-ba.sk

 

Bytkomfort-BA, a.s. je nástupníckou spoločnosťou STAROMESTSKÁ, a.s. Bratislava. Spoločnosť bola založená ešte v roku 1997 za účelom správy bytových domov a v súčasnosti spravuje takmer 4 000 priestorov v bytových domoch, v polyfunkčných, prevádzkových a v ďalších objektoch predovšetkým na území mesta Bratislava. Jediný akcionár spoločnosti Bytkomfort – BA, a.s. je Bytkomfort, s.r.o. so sídlom Nové Zámky, ul. SNP 9.

Cieľom spoločnosti Bytkomfort-BA, a.s. pri poskytovaní služieb spojených so správou bytov a objektov je presadzovanie kvalitných služieb na úseku správy bytov a objektov a vybudovanie modernej, prosperujúcej zákaznícky orientovanej správcovskej spoločnosti.

V rámci správy bytov a objektov na zmluvnom základe zabezpečujeme komplexnú a profesionálnu správu bytov a objektov, ktorá sa zakladá na:

  • vysokej profesionalite uplatňovanej skúseným a odborne vyspelým manažmentom a zamestnancami spoločnosti s využitím know – how nášho akcionára,
  • dobrom kapitálovom zázemí, istote a finančnej stabilite nášho akcionára, ktorého základné imanie tvorí 99 600 EUR,
  • vysokej kvalite poskytovaných služieb a produktov – vychádzajúc z našich skúseností a skúseností nášho akcionára.

Cieľom manažmentu Bytkomfort – BA a všetkých zamestnancov spoločnosti je zabezpečiť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov čo najefektívnejšiu starostlivosť o ich majetok, to znamená minimalizovať náklady pri dodržaní požadovanej kvality a zabezpečiť pre nich plný komfort pri výkone správy ich majetku. Našim cieľom je zmluvné povinnosti plniť kvalitne a včas. Ceny za ktoré spravujeme byty a nebytové priestory sú individuálne, zohľadňujú požiadavky klientov, ktoré sú stanovené dohodou. V našej cenovej politike je samozrejmé, že ceny našich dodávateľov, ktoré vstupujú do nákladov vlastníka nezvyšujeme teda sú bez ďalších prirážok, čo nám umožňuje i to, že osobitný dôraz kladieme na efektívny výber a zmluvnú spoluprácu s najširším okruhom našich obchodných partnerov a pravidelným hodnotením ich činnosti.

 

Pridaj komentár