Bytové domy musia prejsť zmenami
10. júla 2015
ANASOFT APR, s.r.o. Bratislava
11. augusta 2015
Bytové domy musia prejsť zmenami
10. júla 2015
ANASOFT APR, s.r.o. Bratislava
11. augusta 2015

SPOOL a.s., Lučenec

Dr. Herza 23

984 01 Lučenec

www.spool.sk

Akciová spoločnosť SPOOL vznikla v roku 1993 transformáciou Mestského bytového podniku, obecného podniku Mesta Lučenec. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie ubytovania v ubytovni, prevádzkovanie športových zariadení, kompostárne, pohrebiska a odstavných plôch pre motorové vozidlá v meste Lučenec ako aj ďalšie činnosti.

 

Pridaj komentár