Bytové domy musia prejsť zmenami
10. júla 2015
ANASOFT APR, s.r.o. Bratislava
11. augusta 2015

SPOOL a.s., Lučenec

Dr. Herza 23

984 01 Lučenec

www.spool.sk

Akciová spoločnosť SPOOL vznikla v roku 1993 transformáciou Mestského bytového podniku, obecného podniku Mesta Lučenec. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie ubytovania v ubytovni, prevádzkovanie športových zariadení, kompostárne, pohrebiska a odstavných plôch pre motorové vozidlá v meste Lučenec ako aj ďalšie činnosti.

 

Pridaj komentár