Ing. Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka

Byť so silným sa oplatí!