Seminár GDPR
5. marca 2018
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
25. apríla 2018
Seminár GDPR
5. marca 2018
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
25. apríla 2018

MeT Šaľa, spol. s r.o.

MeT Šaľa, spol. s r.o.

Kvetná 4
927 01  Šaľa
www.metsala.sk

 

Sme spoločnosť, ktorá už 22 rokov zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Po skúsenostiach v oblasti správy bytového a nebytového fondu ponúkame v tejto oblasti komplexnú starostlivosť.

Našou ambíciou je stať sa v meste Šaľa a v okolí popredným poskytovateľom služieb v oblasti správy bytov, nebytových priestorov a facility manažmentu.

Našou zásadou je vytvoriť čo najférovejšie podmienky fungovania vzájomného vzťahu.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER V DODÁVKE TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI SPRÁVY OBJEKTOV

Pridaj komentár