Zákon o tepelnej energetike je na Ústavnom súde
12. októbra 2015
Mestská bytová správa, s.r.o., Rimavská Sobota
12. októbra 2015

KYSUCA, s.r.o., Kysucké Nové Mesto

KYSUCA, s.r.o.

Matice slovenskej 620

024 01 Kysucké Nové Mesto

www.kysucasro.sk

KYSUCA, s.r.o.  patrí medzi spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti najmä s výrobou, rozvodom, predajom tepla a správou domov. V roku 2014 sa spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou Národnej energetickej, s.r.o., ktorá zastrešuje všetky aktivity v oblasti prevádzky systémov centrálneho zásobovania teplom.

Aktuálne je činnosť spoločnosti KYSUCA, s.r.o. v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepla nasmerovaná do postupnej modernizácie distribučnej sústavy tepla s cieľom minimalizovať distribučné straty, zvýšiť pružnosť celého systému, zvýšiť kvalitu dodávok tepla a teplej vody pre svojich klientov.

V správe  domov je činnosť spoločnosti zameraná na zabezpečovanie komplexu služieb pre vlastníkov bytov  a nebytových priestorov v domoch od štandardných (dodávka vody, tepla, elektrickej energie, opravy spoločných častí a pod. a ich rozúčtovanie) až po  nadštandardné (odbova bytových domov, zabezpečovanie financovania obnovy prostredníctvom úverov – ŠFRB, komerčný úver a iné služby podľa žiadosti vlastníkov bytov) s hlavným cieľom ich spokojnosti. Preto spoločnosť kladie pri správe domov dôraz najmä na dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej so správou domov, vysokú odbornosť svojich zamestnancov, komunikáciu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, spoľahlivosť zamestnancov, komplexnosť a efektívnosť riešení.

Pridaj komentár