KYSUCA, s.r.o., Kysucké Nové Mesto

KYSUCA

KYSUCA, s.r.o.

Matice slovenskej 620

024 01 Kysucké Nové Mesto

www.kysucasro.sk

KYSUCA, s.r.o.  patrí medzi spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti najmä s výrobou, rozvodom, predajom tepla a správou domov. V roku 2014 sa spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou Národnej energetickej, s.r.o., ktorá zastrešuje všetky aktivity v oblasti prevádzky systémov centrálneho zásobovania teplom.

Aktuálne je činnosť spoločnosti KYSUCA, s.r.o. v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepla nasmerovaná do postupnej modernizácie distribučnej sústavy tepla s cieľom minimalizovať distribučné straty, zvýšiť pružnosť celého systému, zvýšiť kvalitu dodávok tepla a teplej vody pre svojich klientov.

V správe  domov je činnosť spoločnosti zameraná na zabezpečovanie komplexu služieb pre vlastníkov bytov  a nebytových priestorov v domoch od štandardných (dodávka vody, tepla, elektrickej energie, opravy spoločných častí a pod. a ich rozúčtovanie) až po  nadštandardné (odbova bytových domov, zabezpečovanie financovania obnovy prostredníctvom úverov – ŠFRB, komerčný úver a iné služby podľa žiadosti vlastníkov bytov) s hlavným cieľom ich spokojnosti. Preto spoločnosť kladie pri správe domov dôraz najmä na dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej so správou domov, vysokú odbornosť svojich zamestnancov, komunikáciu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, spoľahlivosť zamestnancov, komplexnosť a efektívnosť riešení.

Pridaj komentár