Bardbyt, s.r.o., Bardejov
2. februára 2016
STEFE Trnava, s.r.o.
19. februára 2016
Bardbyt, s.r.o., Bardejov
2. februára 2016
STEFE Trnava, s.r.o.
19. februára 2016

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany

MIBYT, s.r.o.

Z. Fábryho 15/100

079 01 Veľké Kapušany

www.mibyt.sk

 

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vznikla 23.08.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzením so spoločníkom a konateľom v jednej osobe. V zmysle predmetu podnikania svoju činnosť prevádza prevažne v rámci mesta Veľké Kapušany. Špecializuje sa na zabezpečenie správy bytového fondu obytných budov a služieb súvisiacich s užívaním bytov, a to v celkom počte 1033 bytov a 5 NP. Okrem iného zabezpečuje ďalšiu inžiniersku činnosť ako investičné akcie, energetický manažment a technicko-prevádzkové služby s NON STOP havarijnou službou, a tak rokmi nadobudnuté skúsenosti rozvíja na všetkých úrovniach aj v rámci súkromného a verejného sektora.

Svoje dlhodobé 20-ročné skúsenosti a vedomosti s výrobou a rozvodom tepla pre obyvateľov mesta, po ukončení zmluvného vzťahu s mestom Veľké Kapušany  postúpila od 01.01.2016 spoločnosti TERMMING, a.s.,  s ktorou spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany naďalej úzko spolupracuje.

Pridaj komentár