Bardbyt, s.r.o., Bardejov
2. februára 2016
STEFE Trnava, s.r.o.
19. februára 2016

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany

MIBYT, s.r.o.

Z. Fábryho 15/100

079 01 Veľké Kapušany

www.mibyt.sk

 

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vznikla 23.08.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzením so spoločníkom a konateľom v jednej osobe. V zmysle predmetu podnikania svoju činnosť prevádza prevažne v rámci mesta Veľké Kapušany. Špecializuje sa na zabezpečenie správy bytového fondu obytných budov a služieb súvisiacich s užívaním bytov, a to v celkom počte 1033 bytov a 5 NP. Okrem iného zabezpečuje ďalšiu inžiniersku činnosť ako investičné akcie, energetický manažment a technicko-prevádzkové služby s NON STOP havarijnou službou, a tak rokmi nadobudnuté skúsenosti rozvíja na všetkých úrovniach aj v rámci súkromného a verejného sektora.

Svoje dlhodobé 20-ročné skúsenosti a vedomosti s výrobou a rozvodom tepla pre obyvateľov mesta, po ukončení zmluvného vzťahu s mestom Veľké Kapušany  postúpila od 01.01.2016 spoločnosti TERMMING, a.s.,  s ktorou spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany naďalej úzko spolupracuje.

Pridaj komentár