ista Slovakia, s.r.o., Bratislava
2. januára 2016
TEPLO MODRA, s.r.o.
14. januára 2016

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Štúrova 275/87

059 21 SVIT

www. bpsvit.sk

 

Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bola založená zakladateľom a jediným spoločníkom – mestom Svit  dňa 31. júla 2007. K vzniku spoločnosti – zápisu do Obchodného registra došlo 11. augusta 2007. V spoločnosti má 100%-nú majetkovú účasť mesto Svit.

Základnou činnosťou spoločnosti je správa bytov a nebytových priestorov,  t.j. vykonávanie súboru ekonomických, právnych technicko-bezpečnostných činností spolu s dodávkou tepla a TÚV vedúcich k optimálnej prevádzke spravovaných objektov a k spokojnosti pri spolunažívaní vlastníkov bytov.

 

Pridaj komentár