ista Slovakia, s.r.o., Bratislava
2. januára 2016
TEPLO MODRA, s.r.o.
14. januára 2016
ista Slovakia, s.r.o., Bratislava
2. januára 2016
TEPLO MODRA, s.r.o.
14. januára 2016

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Štúrova 275/87

059 21 SVIT

www. bpsvit.sk

 

Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bola založená zakladateľom a jediným spoločníkom – mestom Svit  dňa 31. júla 2007. K vzniku spoločnosti – zápisu do Obchodného registra došlo 11. augusta 2007. V spoločnosti má 100%-nú majetkovú účasť mesto Svit.

Základnou činnosťou spoločnosti je správa bytov a nebytových priestorov,  t.j. vykonávanie súboru ekonomických, právnych technicko-bezpečnostných činností spolu s dodávkou tepla a TÚV vedúcich k optimálnej prevádzke spravovaných objektov a k spokojnosti pri spolunažívaní vlastníkov bytov.

 

Pridaj komentár