Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS 2024

Školenie k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa
18. februára 2024
35. výročie založenia ZBHS
2. apríla 2024
Školenie k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa
18. februára 2024
35. výročie založenia ZBHS
2. apríla 2024

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS 2024

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku aj v tomto roku pripravuje pre svoje členské organizácie valné  zhromaždenie a jarnú odbornú konferenciu. Podujatie sa uskutoční v dňoch  17.-18. apríla 2024 na Štrbskom Plese.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bude vyhodnotenie činnosti a hospodárenia ZBHS za rok 2023, prerokovanie správy nezávislého audítora, správy kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení združenia, prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky.

Súčasne si pripomenieme aj 35. výročie založenia združenia.

Následná odborná konferencia opäť bude venovaná aktuálnym témam, ktoré zaujímajú správcov bytových domov. Na konferencii odznejú prednášky, prezentácie a diskusné príspevky týkajúce sa možností obnovy bytových domov s podporou ŠFRB, aktuálnych podmienok programu Zelená domácnostiam pre bytové domy, aj podmienok poistenia bytových domov. Pre účastníkov konferencie pripravujeme dva širšie diskusné panely. Prvý z nich bude zameraný na požiarnu prevenciu v bytových domoch, obsahom druhého diskusného panela bude vysoko aktuálna problematika aplikácie vyhlášky o rozpočítaní tepla v praxi.

Pridaj komentár