HomePro Správcovská s.r.o., Bratislava
29. decembra 2016
BYTHOS, s.r.o., Banská Bystrica
11. januára 2017

BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok

BYP, s.r.o.

Hviezdoslavova 141

033 01 Liptovský Hrádok

http://www.byplh.sk

 

BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok je spoločnosť Mesta Liptovský Hrádok, ktorá je zriadená za účelom spravovania majetku mesta. Svoju činnosť zahájila 01. 01. 2006. Jej hlavnou činnosťou je výroba, rozvod a predaj tepla a TÚV fyzickým a právnickým osobám na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve iných osôb.

Správa bytov a nebytových priestorov predstavuje správu cca 1300 bytov, čo je 70 bytových domov a správu budov kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku, kultúrneho domu v mestskej časti  Dovalovo, polyfunkčnej budovy Hradná 337. Správa bytov sa vykonáva v rozsahu  zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení a zahŕňa v sebe ekonomickú, technickú a všeobecnú činnosť za účelom zabezpečenia racionálneho a optimálneho prevádzkovania spravovaného majetku.

V súčasnosti prevádzkujeme sústavy tepelných zariadení až po odberné miesta s cca 97% pokrytím odberateľov mesta. Naším cieľom je čo najvyššia efektívnosť, kvalita a hlavne prijateľná cena.

Pridaj komentár