HomePro Správcovská s.r.o., Bratislava
29. decembra 2016
BYTHOS, s.r.o., Banská Bystrica
11. januára 2017
HomePro Správcovská s.r.o., Bratislava
29. decembra 2016
BYTHOS, s.r.o., Banská Bystrica
11. januára 2017

BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok

BYP, s.r.o.

Hviezdoslavova 141

033 01 Liptovský Hrádok

http://www.byplh.sk

 

BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok je spoločnosť Mesta Liptovský Hrádok, ktorá je zriadená za účelom spravovania majetku mesta. Svoju činnosť zahájila 01. 01. 2006. Jej hlavnou činnosťou je výroba, rozvod a predaj tepla a TÚV fyzickým a právnickým osobám na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve iných osôb.

Správa bytov a nebytových priestorov predstavuje správu cca 1300 bytov, čo je 70 bytových domov a správu budov kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku, kultúrneho domu v mestskej časti  Dovalovo, polyfunkčnej budovy Hradná 337. Správa bytov sa vykonáva v rozsahu  zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení a zahŕňa v sebe ekonomickú, technickú a všeobecnú činnosť za účelom zabezpečenia racionálneho a optimálneho prevádzkovania spravovaného majetku.

V súčasnosti prevádzkujeme sústavy tepelných zariadení až po odberné miesta s cca 97% pokrytím odberateľov mesta. Naším cieľom je čo najvyššia efektívnosť, kvalita a hlavne prijateľná cena.

Pridaj komentár