23. júla 2020

Bankové účty bytových domov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje, že majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.  Správca je […]
17. júna 2020

Termín na doručenie ročných vyúčtovaní je predĺžený do 31.7.2020

Vyúčtovanie nákladov za byty a nebytové priestory vrátane správy o činnosti správcu za rok 2019  môžu správcovia doručiť vlastníkom výnimočne v predĺženej lehote, a to do  31.júla. Vyplýva to z legislatívnej […]
1. mája 2020

Doručovanie ročných vyúčtovaní

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila odporúčanie pre doručovanie ročných vyúčtovaní vlastníkom bytov a nebytových priestorov v čase pandémie. V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré […]
1. mája 2020

Správcovia a odklad vyúčtovania

 [HN; 83/2020; 30/04/2020; s.: 15; Helena Kokolová ; Zaradenie: 20 OTÁZOK A ODPOVEDÍ] PORADŇA Správcovia navrhujú odloženie ročných vyúčtovaní za byt a ďalšie zmeny v zákone […]
22. apríla 2020

Predĺženie času platnosti overenia určených meradiel

ÚNMS SR vydal v súvislosti s COVID-19 dve usmernenia, ktoré na seba vzájomne nadväzujú v takej súvislosti, že určené meradlá podľa § 11 ods. 1 zákona […]

Byť so silným sa oplatí