30. apríla 2023

Vyššia finančná podpora na modernizáciu bytových domov

Rastúce ceny stavebných materiálov a prác sú od apríla premietnuté aj do výšky podpory ŠFRB na modernizáciu bytových domov. Na výmenu výťahu v bytovom dome môže žiadateľ získať […]
4. januára 2023

Teplo spotrebované v roku 2023 budú správcovia rozpočítavať podľa nových pravidiel

Nové pravidlá pre rozpočítavanie vyplývajú z vyhlášky MH SR,  ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v […]
28. decembra 2022

Nárast ceny tepla pre rok 2023 z CZT je pre bytové domy limitovaný

20. decembra 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej, alebo určenej ceny tepla. Podľa tohto nariadenia  sa limit nárastu ceny tepla pre […]
29. novembra 2022

Jesenná odborná konferencia ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo pre svoje členské organizácie jesennú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. novembra 2022.   Nosnou témou odbornej konferencie opäť […]
19. augusta 2022

Spoločné vyhlásenie Slovenského zväzu výrobcov tepla, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenského zväzu bytových družstiev k rastu cien tepla

Slovenský zväz výrobcov tepla, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenský zväz bytových družstiev žiadajú vládu o poskytnutie rovnakej pomoci na tlmenie nárastu cien plynu od budúceho roka […]

Byť so silným sa oplatí