18. februára 2020

Postihy neplatičov sú už prísnejšie

 [Denník N; 31/2020; 14/02/2020; s.: 6; ZUZANA KOLLÁROVÁ ; Zaradenie: EKONOMIKA] Pre vlastníkov bytov sa od 1. februára zmenili niektoré práva a pravidlá, novinky sú v […]
10. februára 2020

10 otázok a odpovedí k domovým poriadkom

Prečo je téma domových poriadkov aktuálna? Od 1.  februára nadobudla účinnosť novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá okrem iného obsahuje aj doteraz v zákone neupravenú definíciu domového poriadku. […]
3. februára 2020

Sú tu veľké zmeny pre majiteľov bytov: prísnejší poriadok i dlžníci v hanbe

[etrend.sk; 02/02/2020; Zuzana Kullová ; Zaradenie: podnikanie] Bytové domy potápajú neplatiči poplatkov. Na tabuľu hanby sa po novom dostanú tí, ktorí nezaplatia preddavky do fondu opráv […]
7. januára 2020

Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Od 1. januára 2020 je účinný nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Zákon upravuje základné požiadavky na detské ihrisko, povinnosti vlastníka pri sprístupňovaní detského ihriska […]
10. decembra 2019

Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2020, upravuje pravidlá pre hlasovanie o vzniku nových spoločných častí, spoločných zariadení  alebo príslušenstva bytových domov. […]

Byť so silným sa oplatí