25. marca 2021

Zatepľovanie panelákov pandémia nepribrzdila

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 2; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality] V bežných časoch by si ľudia zatepľovanie bytovky všimli len ráno cestou do práce a […]
25. marca 2021

Odpočty v bytoch sa robia na diaľku, či e-mailom

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 4; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality] Hoci domové schôdze nie sú počas pandémie zakázané, správcovia sa im snažia vyhnúť. Komunikácia sa […]
25. marca 2021

Budú môcť vlastníci počas pandémie hlasovať aj elektronicky?

Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh, ktorý by mal  počas obdobia pandémie uľahčiť a zjednodušiť výkon správy bytových domov. Podľa návrhu správca domu nebude v omeškaní, ak z dôvodu negatívnych […]
20. januára 2021

ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov

Ministerstvo spravodlivosti  predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a  zákon č. 160/2015 […]
20. januára 2021

Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 807 zo dňa 29.12.2020 predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu […]

Byť so silným sa oplatí