6. februára 2024

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024

Zákonom 205/2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy bol okrem iného novelizovaný aj zákon 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a to s účinnosťou od 1.4.2024.  Novela […]
19. decembra 2023

Ako sa budú po novom rozpočítavať platby za teplo a koho sa zmeny dotknú najviac?

Nové pravidlá pre rozpočítavanie nákladov na množstvo dodaného tepla sú v platnosti už od 1. januára tohto roka. Náklady na teplo sa preto budú v bytových […]
16. septembra 2023

Vlastníci bytov môžu hlasovať elektronicky aj po odvolaní mimoriadnej situácie

15. septembra 2023 nadobudlo  účinnosť nariadenie vlády č. 359/2023, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie […]

Byť so silným sa oplatí