20. januára 2021

ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov

Ministerstvo spravodlivosti  predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a  zákon č. 160/2015 […]
20. januára 2021

Vodomery môžu byť dočasne používané aj bez platného overenia

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 807 zo dňa 29.12.2020 predĺžila čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu […]
19. januára 2021

Diaľkové odpočty budú realitou vo väčšine bytových domov

Podľa schválenej novely zákona o energetickej efektívnosti správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov v budovách s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním sú na náklady […]
18. decembra 2020

Pandémia zrýchlila digitalizáciu aj v Allianz – SP

Allianz – SP sa transformuje na plne digitálnu poisťovňu Riešenie škody na vozidle môžu klienti Allianz – SP sledovať rovnako jednoducho ako doručovanie zásielky Poistnú zmluvu […]
27. októbra 2020

Čas platnosti overenia určených meradiel sa opäť predlžuje

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 27.10.2020 do 30.11.2020, bez overenia […]

Byť so silným sa oplatí