16. septembra 2023

Vlastníci bytov môžu hlasovať elektronicky aj po odvolaní mimoriadnej situácie

15. septembra 2023 nadobudlo  účinnosť nariadenie vlády č. 359/2023, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie […]

Byť so silným sa oplatí