27. októbra 2020

Čas platnosti overenia určených meradiel sa opäť predlžuje

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 27.10.2020 do 30.11.2020, bez overenia […]
20. októbra 2020

Schôdze vlastníkov bytov počas pandémie

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ochorenia COVID-19 a platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, správcovia bytových domov stoja pred neľahkým rozhodovaním.  Organizovať, alebo neorganizovať  v súčasnosti schôdze vlastníkov […]
25. augusta 2020

ZBHS predložilo pripomienky k návrhom zákonov na podporu výstavby nájomných bytov

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku v rámci riadneho pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky k navrhovaným zmenám v zákonoch upravujúcich poskytovanie dotácií a inej podpory  na výstavbu nájomných bytov. […]
23. júla 2020

Bankové účty bytových domov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje, že majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.  Správca je […]
17. júna 2020

Termín na doručenie ročných vyúčtovaní je predĺžený do 31.7.2020

Vyúčtovanie nákladov za byty a nebytové priestory vrátane správy o činnosti správcu za rok 2019  môžu správcovia doručiť vlastníkom výnimočne v predĺženej lehote, a to do  31.júla. Vyplýva to z legislatívnej […]

Byť so silným sa oplatí