Bytoví správcovia by privítali zmenu zákona
7. apríla 2016
Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť
29. apríla 2016

Filbyt, s.r.o., Fiľakovo

Filbyt, s.r.o.

 

1. mája 11

986 01 Fiľakovo

filbyt@filbyt.sk

 

Filbyt s.r.o. Fiľakovo je spoločnosť so 100% -nou účasťou Mesta Fiľakovo.  Predchodcom bol Podnik bytového hospodárstva mesta Fiľakovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, a správa bytov a nebytových priestorov.

Od roku 2014 spoločnosť realizuje aj komplexnú obnovu bytových domov.

Teplo a teplú úžitkovú vodu dodávame približne do 1300 domácností, pre dve materské školy a pre jednu základnú školu.

Pridaj komentár