Filbyt, s.r.o., Fiľakovo

Filbyt logo1

Filbyt, s.r.o.

 

1. mája 11

986 01 Fiľakovo

filbyt@filbyt.sk

 

Filbyt s.r.o. Fiľakovo je spoločnosť so 100% -nou účasťou Mesta Fiľakovo.  Predchodcom bol Podnik bytového hospodárstva mesta Fiľakovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, a správa bytov a nebytových priestorov.

Od roku 2014 spoločnosť realizuje aj komplexnú obnovu bytových domov.

Teplo a teplú úžitkovú vodu dodávame približne do 1300 domácností, pre dve materské školy a pre jednu základnú školu.

Pridaj komentár