Vzdelávací program „Správa bytového fondu“

Zatepľovanie panelákov pandémia nepribrzdila
25. marca 2021
Odborný seminár k elektronickému hlasovaniu
7. septembra 2021

Vzdelávací program „Správa bytového fondu“

V období od konca  septembra do polovice novembra 2021 sa uskutoční v poradí už 19. kolo akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu“, ktorý umožní správcom získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon správy bytových domov.  Kurz realizuje vzdelávacia inštitúcia Academia Istropolitana Nova so sídlom v Svätom Jure v rozsahu 90 vyučovacích hodín.  Rovnako ako na jar, aj teraz sa prednášky uskutočnia online formou.  Účastníkom z členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku poskytne združenie finančný príspevok na úhradu časti nákladov na uvedený kurz.

Pridaj komentár