Odborný seminár k elektronickému hlasovaniu

Vzdelávací program „Správa bytového fondu“
25. augusta 2021
Schválené nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia je výsmechom zodpovedným občanom
20. októbra 2021

Odborný seminár k elektronickému hlasovaniu

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku pripravuje pre svojich členov odborný seminár, ktorého nosnou témou bude elektronické hlasovanie ako jedna z možností pre uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov počas pandémie.  Praktickú ukážku implementácie elektronického hlasovania  do informačného softvéru DOMUS bude prezentovať riaditeľ divízie pre bytové domy spoločnosti ANASOFT.  

Účastníci seminára budú tiež diskutovať o návrhoch na doplnenie a vylepšenie softvérového vybavenia pre správu bytov a nebytových priestorov.

Odborný seminár sa uskutoční 21. septembra 2021 v Banskej Bystrici.

Pridaj komentár