Aktuality

15. marca 2017

Valné zhromaždenie ZBHS

Tohtoročné prvé valné zhromaždenie ZBHS s následnými odbornými prednáškami sa uskutoční v dňoch 27. a 28. apríla  2017 v Jasnej.
17. februára 2017

II. stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

V poradí 2. stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS sa uskutočnilo 16.  februára 2017 v Banskej Bystrici. 70 účastníkov z 31 členských organizácií diskutovalo o aktuálnej problematike účtovania špecifických účtovných prípadov, […]
6. decembra 2016

Medzinárodná konferencia KOBD 2016

Jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Komplexná obnova bytových domov (KOBD 2016)  sa niesol v duchu hesla „Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove“.  Takmer 370 účastníkov konferencie si […]
6. decembra 2016

20. výročie ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania funguje už 20 rokov. Zriadenie ŠFRB v roku 1996 bolo významným medzníkom v oživení bytovej výstavby a podpory obnovy existujúceho bytového fondu. Počas svojej dvadsaťročnej […]
21. novembra 2016

Členské organizácie ZBHS rokovali na valnom zhromaždení

Novembrové valné zhromaždenie ZBHS sa primárne zaoberalo vnútornými otázkami svojho fungovania vrátane schválenia  rozpočtu združenia na rok 2017.  Predmetom diskusie bola najmä problematika postavenia ZBHS v procese prípravy […]
4. októbra 2016

V Prahe sme získali nové poznatky a inšpiráciu

V rámci zahraničnej činnosti ZBHS navštívilo koncom septembra 36 zástupcov členských organizácií združenia stavebný veľtrh FOR ARCH v Prahe. V poradí už 27. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu priniesol prezentáciu […]
14. septembra 2016

Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

Viac než 70 ekonomických pracovníkov z 34 členských organizácií ZBHS sa 13. septembra  stretlo vo Zvolene. Účelom stretnutia bolo prerokovanie postupov a vzájomná výmena skúseností k […]
23. júna 2016

Ďalší absolventi si prevzali osvedčenia

Ďalších 28 absolventov akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“ si v polovici júna prevzalo osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborného vzdelávania, ktoré sú  dokladom o odbornej spôsobilosti potrebným […]
29. apríla 2016

Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť

Zástupcovia 49 členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa koncom apríla stretli na riadnom valnom zhromaždení ZBHS v Tatranskej Lomnici.  Vysoké Tatry  opäť nesklamali a viac než […]
4. apríla 2016

5 rokov exkluzívnej dohody o poistení v číslach

K 5. výročiu podpísania exkluzívnej dohody o poistení medzi Združením bytového hospodárstva na Slovensku,  Allianz – Slovenskou poisťovňou , a.s., a EuroFin Consulting, a.s., je poistených […]
23. marca 2016

Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla

21. apríla 2016 sa uskutoční v Tatranskej Lomnici valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Členské organizácie budú okrem iného rokovať aj o výsledkoch hospodárenia ZBHS za minulý […]
16. marca 2016

V zozname sú už zapísaní prví správcovia

Na základe nového zákona o správcoch bytových domov  Ministerstvo dopravy, výstavby a verejného rozvoja zverejňuje od 1. januára na svojej web stránke zoznam správcov bytových domov. Aby mohol […]
24. februára 2016

Povinnosť merania tepla v budovách s plochou nad 500 m2

Po veľkých budovách prichádzajú na rad aj tie menšie. Podľa zákona o tepelnej energetike koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie konečnému spotrebiteľovi pri centrálnom […]
17. decembra 2015

Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

     Akciová spoločnosť SPOOL, a.s. Lučenec začiatkom decembra zorganizovala pre svojich zákazníkov – zástupcov  bytových domov  „Seminár o bývaní a správe bytových domov“.  Seminár sa konal pod […]
3. decembra 2015

Z rokovania valného zhromaždenia ZBHS

Zástupcovia členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa v dňoch 26. a 27. novembra 2015 stretli v Trenčianskych Tepliciach na valnom zhromaždení s následným odborným školením. Prezident ZBHS Ing. […]

Byť so silným sa oplatí

16. marca 2016

V zozname sú už zapísaní prví správcovia

Na základe nového zákona o správcoch bytových domov  Ministerstvo dopravy, výstavby a verejného rozvoja zverejňuje od 1. januára na svojej web stránke zoznam správcov bytových domov. Aby mohol […]
23. marca 2016

Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla

21. apríla 2016 sa uskutoční v Tatranskej Lomnici valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Členské organizácie budú okrem iného rokovať aj o výsledkoch hospodárenia ZBHS za minulý […]
4. apríla 2016

5 rokov exkluzívnej dohody o poistení v číslach

K 5. výročiu podpísania exkluzívnej dohody o poistení medzi Združením bytového hospodárstva na Slovensku,  Allianz – Slovenskou poisťovňou , a.s., a EuroFin Consulting, a.s., je poistených […]
29. apríla 2016

Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť

Zástupcovia 49 členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa koncom apríla stretli na riadnom valnom zhromaždení ZBHS v Tatranskej Lomnici.  Vysoké Tatry  opäť nesklamali a viac než […]
23. júna 2016

Ďalší absolventi si prevzali osvedčenia

Ďalších 28 absolventov akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“ si v polovici júna prevzalo osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborného vzdelávania, ktoré sú  dokladom o odbornej spôsobilosti potrebným […]