Predstavujeme našich členov

28. novembra 2018
DSC04312x

Rozporové konanie k lehote na overenie vodomerov

K návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole predložilo Združenie bytového hospodárstva zásadnú pripomienku, ktorá sa týkala požiadavky na zjednotenia lehoty pre […]
8. novembra 2018
LC1

Odborný seminár v Lučenci

  Členská organizácia ZBHS – akciová spoločnosť SPOOL Lučenec zorganizovala 6. novembra pre zástupcov vlastníkov a správcov odborný seminár „Vzdelávanie poverených zástupcov vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy […]
9. októbra 2018
DSC042m

Odborná konferencia ZBHS v Jasnej

109 zástupcov členských organizácií ZBHS sa v dňoch 4. a 5. októbra zišlo na odbornej konferencii združenia, ktorá sa konala v priestoroch hotela Družba v Jasnej. Pre účastníkov bol pripravený odborný […]
7. októbra 2018
Bytkomfort

Bytkomfort víta nového partnera. Podiel kúpila spoločnosť ČEZ ESCO

ČEZ ESCO sa stáva spoločníkom vo firme Bytkomfort, ktorá vlastní centrálny tepelný zdroj a zabezpečuje dodávku tepla do 12 000 domácností a verejných budov v Nových Zámkoch.  „Bytkomfort je silná, […]
6. júna 2018
ŠHx5

1. športové hry ZBHS

  Nielen prácou a chlebom je človek živý. Po hektických dňoch spojených so spracovaním a expedíciou ročných vyúčtovaní, riešením reklamácií, zasielaním preplatkov a organizovaním schôdzí vlastníkov bytov, každý správca […]
17. mája 2018
D44

Rokovanie k návrhu novely zákona o vlastníctve bytov

Na základe pozvania poslancov NR SR, ktorí pripravili a predložili návrh novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa dňa 15. mája uskutočnilo stretnutie predkladateľov […]
25. apríla 2018
DSC03699x

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

19. a 20. apríla 2018 sa na Podbanskom uskutočnilo valné zhromaždenie členských organizácií ZBHS s následnou odbornou konferenciou. Zástupcovia 44 členských organizácií si so záujmom vypočuli […]
5. marca 2018
GDPR1

Seminár GDPR

  ZBHS organizuje pre svojich členov seminár GDPR – Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov. Seminár sa uskutoční dňa 14. marca 2018 od 9,30 hod. v konferenčnej […]
13. novembra 2017
DSC03642m

Odborná konferencia ZBHS v Jasnej

Odborná konferencia ZBHS sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. novembra 2017 v Nízkych Tatrách.  Celkovo 128 účastníkov zo 49 členských organizácií združenia čakal nabitý odborný […]
2. novembra 2017
10_vyrocie SVIT

Bytový podnik Svit, s.r.o. oslávil 10. narodeniny

Zástupcovia Mesta Svit, zamestnanci Bytového podniku, významní zákazníci, obchodní partneri a ďalší pozvaní hostia si  27. októbra 2017 pripomenuli 10. výročie založenia Bytového podniku Svit, s.r.o. […]
2. októbra 2017
Slovinsko up

Pracovná cesta do Slovinska

ZBHS zorganizovalo v druhej polovici septembra pre svojich členov pracovnú cestu do výrobného závodu TRATA Danfoss v Ljubljane. Danfoss vyrába a dodáva celý rad výrobkov pre […]
3. júla 2017
UGKK

Rozporové konanie k návrhu novely katastrálneho zákona

Zásadné pripomienky ZBHS k návrhu novely katastrálneho zákona boli prerokované na rozporovom konaní 28.6.2017. ÚGKK akceptoval našu požiadavku na vypustenie podmienky preukazovania vzniku konkrétnej pohľadávky pre […]
2. mája 2017
DSC034191m

Z rokovania členských organizácií ZBHS

     27. apríla 2017 sa v Jasnej uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. 116 účastníkov z 50 členských organizácií sa na rokovaní zaoberalo predovšetkým […]
15. marca 2017
Prezentácia3

Valné zhromaždenie ZBHS

Tohtoročné prvé valné zhromaždenie ZBHS s následnými odbornými prednáškami sa uskutoční v dňoch 27. a 28. apríla  2017 v Jasnej.
17. februára 2017
SE2017

II. stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

V poradí 2. stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS sa uskutočnilo 16.  februára 2017 v Banskej Bystrici. 70 účastníkov z 31 členských organizácií diskutovalo o aktuálnej problematike účtovania špecifických účtovných prípadov, […]

Byť so silným sa oplatí

28. marca 2018
Logo Met Šaľa

MeT Šaľa, spol. s r.o.

MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4 927 01  Šaľa www.metsala.sk   Sme spoločnosť, ktorá už 22 rokov zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. […]
6. novembra 2017
MPBH Šamorín logo1

MPBH Šamorín, s.r.o.

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Veterná 23/D 931 01 Šamorín http://www.mpbhsamorin.sk/   MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. je spoločnosťou so 100%-nou majetkovou účasťou mesta Šamorín. Zaoberá sa komplexnou správou bytov […]
16. októbra 2017
logo ifm1

IFM, a.s., Bratislava

  IFM, a.s., Bratislava Pekná cesta 6 834 03 Bratislava http://www.ifmas.sk   IFM, a.s. vykonáva komplexnú správu budov. Okrem štandardných služieb súvisiacich s technickou a ekonomickou správou nehnuteľností, […]
19. septembra 2017
BYPO RBK logou

ByPo spol. s r.o., Ružomberok

ByPo spol. s r.o. Bernoláka 6 034 01 Ružomberok   http://www.bypo.sk   Pod názvom ByPo spol. s r.o. pôsobíme na trhu od roku 1993. Spoločnosť vznikla za […]
12. apríla 2017
Spravobyt u

SpravoByt, s.r.o., Košice

SpravoByt, s.r.o., Košice Pražská 4 040 11 Košice www.spravobyt.sk Spoločnosť SpravoByt od roku 1999 vykonáva správu vlastníckych bytov a nebytových priestorov v Košiciach a blízkom okolí.  Správu bytových domov […]