Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť

Filbyt, s.r.o., Fiľakovo
11. apríla 2016
Záložné právo na byt neplatiča robí problémy
2. mája 2016

Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť

Zástupcovia 49 členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa koncom apríla stretli na riadnom valnom zhromaždení ZBHS v Tatranskej Lomnici.  Vysoké Tatry  opäť nesklamali a viac než 100 účastníkov zhromaždenia privítali príjemným prostredím a krásnym počasím. Škoda  len, že výhľad na zasnežený a súčasne slnkom zaliaty Lomnický štít si mohli zúčastnení dopriať iba z okien konferenčnej sály.

Valné zhromaždenie ZBHS vyhodnotilo hospodárenie združenia, prerokovalo a schválilo účtovnú závierku za rok 2015. Dôležitým bodom programu bola voľba členov správnej rady, kontrolnej a revíznej komisie, prezidenta a viceprezidentov združenia na nasledujúce 4- ročné obdobie. Voľby dopadli podľa očakávania – valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii prezidenta združenia Ing. Pavla Bielika, I. viceprezidenta Ing. Ľubomíra Krajčoviča a II. viceprezidenta Ing. Evu Vasilovú.

Následné odborné prednášky boli zamerané na nové predpisy pre zatepľovanie bytových domov, spoľahlivý prenos dát z pomerových meračov tepla a bytových vodomerov, ale aj na vysoko aktuálnu problematiku zápisu zákonného záložného práva k bytom a jeho aplikácie v praxi.

Členské organizácie ZBHS vyslovili vážne znepokojenie nad  súčasnou praxou katastrálnych úradov pri zápise záložných práv a výrazným znížením ochrannej funkcie zákonného záložného práva voči neplatičom.  Správcovia bytových domov sú nespokojní aj so súčasným stavom legislatívy v oblasti správy. Nejasná a nejednoznačná legislatíva má za následok, že jednotlivé štátne orgány a inštitúcie  si niektoré ustanovenia vysvetľujú rozdielne,  v dôsledku čoho vznikajú problémy napríklad pri zmene živnostenského oprávnenia, pri zápise do zoznamu správcov bytových domov, pri uzatváraní dodávateľsko-odberateľských zmlúv pre bytové domy,  pri ochrane práv a majetku vlastníkov bytov  vo vzťahu k neplatičom. Tieto a mnohé ďalšie súvisiace problémy sú pre ZBHS výzvou, aby aj v nasledujúcom období iniciatívne  ponúklo zodpovedným orgánom svoje odborné vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti pri  náprave súčasných nedostatkov a tvorbe novej legislatívy.

Pridaj komentár