Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla

V zozname sú už zapísaní prví správcovia
16. marca 2016
5 rokov exkluzívnej dohody o poistení v číslach
4. apríla 2016

Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla

21. apríla 2016 sa uskutoční v Tatranskej Lomnici valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Členské organizácie budú okrem iného rokovať aj o výsledkoch hospodárenia ZBHS za minulý rok vrátane schvaľovania ročnej závierky a daňového priznania. Dôležitým bodom programu budú opäť po štyroch rokoch voľby prezidenta, viceprezidentov, členov správnej rady a členov kontrolnej a revíznej komisie.

Nasledujúci deň bude už tradične venovaný odbornej časti, v rámci ktorej odznejú prednášky z oblasti obnovy bytových domov  vrátane zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti existujúcich budov.    Správcovia budú diskutovať aj o problematike zápisu zákonného záložného práva a jeho uplatňovania v praxi.

Pridaj komentár