Ďalší absolventi si prevzali osvedčenia

V zozname je zapísaných iba osemnásť správcov bytových domov
2. júna 2016
Voda bude drahšia!
28. júla 2016

Ďalší absolventi si prevzali osvedčenia

Ďalších 28 absolventov akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“ si v polovici júna prevzalo osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborného vzdelávania, ktoré sú  dokladom o odbornej spôsobilosti potrebným pre zápis do zoznamu správcov. Medzi týmito absolventmi sú aj 12 účastníci z radov ZBHS.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku považuje pravidelné odborné vzdelávanie správcov za užitočné a potrebné pre kvalitný a profesionálny výkon správy. Členské organizácie ZBHS sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov  školení, vrátane účasti na akreditovanom vzdelávacom kurze „Správa bytového fondu“ už v období, keď takáto povinnosť nebola stanovená zákonom.

Academia Istropolitana Nova /AINOVA/ so sídlom v Svätom Jure, ktorá vzdelávanie správcov organizuje, pristúpila k tejto aktivite veľmi zodpovedne. Od starostlivého výberu lektorského tímu, cez obsah kurzu s pravidelnou aktualizáciou odborných prednášok v závislosti od legislatívnych zmien, až po dobré organizačné zvládnutie jednotlivých sústredení a príjemnú atmosféru celého kurzu.

Keďže zákon o správcoch bytových domov paradoxne za odborne spôsobilého správcu považuje absolventa vzdelávacieho kurzu v rozsahu minimálne 90 hodín, ale už nie osobu s dlhoročnými praktickými skúsenosťami pri správe bytových domov, o účasť na kurze je aktuálne vysoký záujem. Podmienku odbornej spôsobilosti musia všetci správcovia splniť najneskôr do konca budúceho roka.

V tomto roku sa uskutočnia ešte dva odborné kurzy, jeden so začiatkom v septembri a druhý bude zahájený koncom októbra. ZBHS má na tieto kurzy pre svojich členov rezervovaných spolu 20 miest, čomu zodpovedá aj predbežný počet prihlásených účastníkov. Akreditovaný kurz pre správcov bytových domov plánuje AINOVA organizovať aj v budúcom roku. Je teda predpoklad, že všetci členovia ZBHS, ktorí prejavia záujem, budú mať možnosť absolvovať kurz do konca roku 2017.

 

 

Pridaj komentár