14. januára 2015

Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu

Rok 2015 znamená podľa Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) cenovú stabilitu v nákladoch na bývanie. Regulačný úrad však schvaľuje cenu pre každého dodávateľa individuálne. Už dávno […]
28. mája 2015

Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy

Podľa prezidenta Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Pavla Bielika pripravovaný zákon o správcoch bytových domov nesplnil očakávania, pretože rieši iba veľmi úzky okruh problematiky výkonu správy a správcov […]
10. júla 2015

Bytové domy musia prejsť zmenami

Na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o energetickej efektívnosti zostáva vlastníkom bytových domov, správcom a spoločenstvám už iba necelý polrok.   Bytové domy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako […]
29. septembra 2015

Partnerstvo, ktoré prináša výhody majiteľom bytov

Správcovské spoločnosti združené v Združení bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS)  ponúkajú vlastníkom bytov okrem možnosti poistenia bytových domov aj možnosť poistenia jednotlivých domácností v bytových domoch za […]

Byť so silným sa oplatí

14. januára 2015

Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu

Rok 2015 znamená podľa Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) cenovú stabilitu v nákladoch na bývanie. Regulačný úrad však schvaľuje cenu pre každého dodávateľa individuálne. Už dávno […]
28. mája 2015

Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy

Podľa prezidenta Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Pavla Bielika pripravovaný zákon o správcoch bytových domov nesplnil očakávania, pretože rieši iba veľmi úzky okruh problematiky výkonu správy a správcov […]
10. júla 2015

Bytové domy musia prejsť zmenami

Na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o energetickej efektívnosti zostáva vlastníkom bytových domov, správcom a spoločenstvám už iba necelý polrok.   Bytové domy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako […]
29. septembra 2015

Partnerstvo, ktoré prináša výhody majiteľom bytov

Správcovské spoločnosti združené v Združení bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS)  ponúkajú vlastníkom bytov okrem možnosti poistenia bytových domov aj možnosť poistenia jednotlivých domácností v bytových domoch za […]