V zozname sú už zapísaní prví správcovia

Bytkomfort – BA, a.s. Bratislava
11. marca 2016
Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla
23. marca 2016

V zozname sú už zapísaní prví správcovia

Na základe nového zákona o správcoch bytových domov  Ministerstvo dopravy, výstavby a verejného rozvoja zverejňuje od 1. januára na svojej web stránke zoznam správcov bytových domov. Aby mohol správca vykonávať svoju činnosť, musí podať najneskôr do konca budúceho roku žiadosť o zapísanie do zoznamu.  Pred podaním žiadosti o zápis, musí ale každý správca bytových domov splniť niekoľko podmienok.

Jednou zo základných podmienok je odborná spôsobilosť správcu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje certifikátom o absolvovaní odborného vzdelávania zameraného na ekonomickú, finančnú a technickú problematiku výkonu správy v rozsahu minimálne 96 hodín.

Správca bytových domov ďalej musí mať zriadenú kanceláriu pre kontakt s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov,  a tiež musí byť poistený voči škodám, ktoré by spôsobil pri výkone správy.

Po počiatočných problémoch s uznávaním predmetu podnikania v oblasti správy bytových domov v zmysle platných živnostenských oprávnení,  do zoznamu sú už zapísaní prví správcovia, medzi nimi aj viacerí členovia Združenia bytového hospodárstva na Slovensku  /ZBHS/.  Zoznam správcov bytových domov si môžete pozrieť tu.

Pridaj komentár