Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu

Správcovský seminár v Trenčíne ponúkol priestor na dialóg
15. júna 2014
ZBHS má nového prezidenta
27. apríla 2015

Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu

fsafasfaf

Rok 2015 znamená podľa Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) cenovú stabilitu v nákladoch na bývanie. Regulačný úrad však schvaľuje cenu pre každého dodávateľa individuálne. Už dávno neplatí, že cena je rovnaká pre celé Slovensko, preto by sa obyvatelia bytoviek mali obrátiť na svojho správcu, aby si overili aktuálne ceny energií. Môžu tak predísť nepríjemnému prekvapeniu pri vyúčtovaní nákladov na bývanie.

Platby za teplo a ohrev vody, ktoré sú v nákladoch na bývanie najvýznamnejšia položka, by sa tento rok domácnostiam zvyšovať nemali. Táto položka sa totiž od  januára tohto roku zvýšila iba mierne, v niektorých prípadoch dokonca zostala na minuloročnej úrovni. Podľa viceprezidentky ZBHS Anny Krajčiovej sa pod to podpísalo zníženie nákladov na nákup paliva. „Cenu tepla však ovplyvňujú okrem paliva aj ďalšie položky, predovšetkým investície do kotolní a tepelných rozvodov vrátane ich generálnych opráv, čo má za následok menší únik, teda aj menšiu spotrebu tepla,“ vysvetľuje Krajčiová. Ďalším významným faktorom, ktorý  ovplyvňuje cenu tepla, je podľa ZBHS množstvo vyrobeného tepla,  ktoré má klesajúcu tendenciu. „Dôvodom sú miernejšie zimy, realizácia opatrení na zvyšovanie efektívnosti spotreby tepla, ako aj prípadné odpájanie odberateľov od centrálnej dodávky tepla,“ hovorí Krajčiová. Investície do rekonštrukcie a modernizácie tepelných zariadení a znižovanie objemu vyrobeného tepla sa potom premietajú do zvýšenia tzv. fixnej zložky ceny tepla, teda aj celkových nákladov na vykurovanie a ohrev vody. Napriek nárastu fixnej zložky by sa platby pre domácnosti zvýšiť nemali. „Je to vďaka modernizácií zariadení, zateplovaniu a nižšiemu úniku tepla, ktoré majú za následok celkovú nižšiu spotrebu tepla,“ hovorí Krajčiová.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je priaznivý aj vývoj cien samotného vodného a stočného. Cena vody v januári vzrástla iba veľmi mierne, v priemere môžeme hovoriť o zvýšení ceny v centoch za m3. „Domácnosti si tak v závislosti od spotrebovaného množstva vody priplatia v tomto roku približne dve až tri eurá. Správcovia bytových domov tak vo väčšine prípadov nebudú musieť na začiatku roka posielať domácnostiam nové, vyššie mesačné zálohové predpisy,“ hovorí o priaznivých číslach pre domácnosti viceprezidentka ZBHS.

Je potrebné zdôrazniť, že regulačný úrad schvaľuje cenu pre každého dodávateľa individuálne, po posúdení  opodstatnenosti návrhu a súvisiacich ekonomických parametrov. Už dávno neplatí, že cena je rovnaká pre celé Slovensko. „Obyvatelia bytoviek by sa preto mali obrátiť na svojho správcu, aby si overili aktuálne ceny energií, ktoré platia v danej lokalite. Môžu tak predísť nepríjemnému prekvapeniu pri vyúčtovaní nákladov na bývanie,“ uzavrela Anna Krajčiová.

Pridaj komentár