Partnerstvo, ktoré prináša výhody majiteľom bytov

Vzdelávací program „Správa bytového fondu na Slovensku“ pokračuje ďalším kolom
29. septembra 2015
Schválený zákon o správcoch je len prvým krokom
29. septembra 2015

Partnerstvo, ktoré prináša výhody majiteľom bytov

Správcovské spoločnosti združené v Združení bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS)  ponúkajú vlastníkom bytov okrem možnosti poistenia bytových domov aj možnosť poistenia jednotlivých domácností v bytových domoch za oveľa výhodnejších podmienok.

Správcovia bytových domov, ktorí sú členmi Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, sa podľa výkonnej riaditeľky ZBHS Anny Krajčiovej denne presviedčajú o tom, že byť so silným sa oplatí. Jedným z najvýznamnejších prínosov vzájomného partnerstva je podľa nej vyrokovanie exkluzívnych podmienok pre poistenie bytových domov vrátane poistenia zodpovednosti vlastníkov bytov za spôsobenú škodu. Členovia združenia spravujú tisícky bytových domov a stovky nehnuteľností občianskej vybavenosti. Súhrne sa jedná o majetok v hodnote takmer 10 miliárd eur, ktorý je rozmiestnený na území celého Slovenska. „Práve vysoká hodnota spravovaného majetku umožnila uzatvorenie exkluzívnej rámcovej poistnej zmluvy ,“ uviedla Anna Krajčiová.

Vlastníci bytov v domoch, ktoré spravujú členské organizácie ZBHS majú takto možnosť získať výrazne výhodnejšie podmienky poistenia svojej nehnuteľnosti, ale ako novinku aj poistenia zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva bytu, alebo v súvislosti so svojpomocným vykonávaním stavebných prác a úprav v byte. „Vlastníci bytov tak môžu získať nadštandardný rozsah poistného krytia, zníženie spoluúčasti pri vzniku škodovej udalosti, ale aj výrazné zníženie poistného. Len v minulom roku ušetrili  vlastníci na ročnom poistnom približne 25% pôvodných nákladov, pričom hodnota na ktorú sú bytové domy poistené sa takmer zdvojnásobila “ zdôraznila výhodnosť podmienok pre vlastníkov bytov Krajčiová.

Zázemie veľkej profesnej organizácie poskytuje správcom okrem iného možnosť neustáleho odborného rastu, vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností, aktívneho zapájania sa do procesu prípravy a pripomienkovania legislatívnych úprav, ale aj výhodnejšiu pozíciu pri rokovaní s dodávateľmi médií,  stavebných prác, získavaní úverov z bankového sektora a podobne. „Zároveň však výhody využívajú nielen jej jednotliví členovia, ale aj tí, bez ktorých by existencia ZBHS stratila svoje opodstatnenie, teda vlastníci bytov a nebytových priestorov,“ dodala na záver Anna Krajčiová

 

 

 

 

Pridaj komentár