Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu
14. januára 2015
Valné zhromaždenie ZBHS
2. mája 2015

ZBHS má nového prezidenta

Členovia Združenia bytového hospodárstva na Slovensku si na svojom minulotýždňovom valnom zhromaždení zvolili nového prezidenta Ing. Pavla Bielika. Zároveň sa venovali aktuálnym otázkam z prostredia legislatívnej prípravy nového zákona o správcoch, ktoré pripravuje ministerstvo dopravy.

Súčasný prezident Štefan Tóth sa k 30. aprílu tohto roku vzdal svojej funkcie po pätnástich rokoch pôsobenia. Jeho nástupcom sa stal Pavol Bielik , ktorý bude túto pozíciu zastávať minimálne do termínu riadnych volieb vedenia ZBHS , ktoré sú plánované na budúci rok. „Mojim cieľom je pokračovať v nastúpenom trende združenia, ktoré pôsobí ako silný hráč v oblasti správy bytov. Chceme byť relevantným partnerom pre ministerstvo a štátne orgány pri príprave legislatívy v oblasti bytového hospodárstva,“ vyhlásil Pavol Bielik. Podľa neho je súčasný stav združenia veľmi dobré, no vidí priestor pre ďalšie zlepšovanie združenia ako takého. ZBHS je jedinou organizáciou, ktorá má skúsenosti aj nájomným bývaním. To sa stáva podľa nedávno schválenej štátnej koncepcie hlavnou agendou rozvoja bývania.
Združenie už dnes okrem aktivity smerom k štátnym inštitúciám ponúka školiace a vzdelávacie semináre pre svojich členov, čím prispieva k zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb jednotlivých členských organizácii svojim klientom. „Mám naďalej záujem pokračovať v tejto aktivite a ešte ju viac zintenzívniť. Neustále zmeny legislatívneho prostredia majú dopady aj na činnosť správcov, preto je potrebné nielen vymieňať si skúsenosti medzi sebou, ale aj čerpať poznatky zo zahraničia,“ doplnil Pavol Bielik.
Valné zhromaždenie sa zaoberalo aj prípravou nového zákona o správe bytov, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. „Za najdôležitejšie považujeme to, aby výsledná podoba zákona brala ohľad na pripomienky ľudí z praxe, teda tých, ktorých sa tento zákon primárne bude aj týkať,“ uviedol na margo prípravy nového zákona Bielik. Podľa neho je ZBHS už dnes v tejto otázke aktívne a chce naďalej ponúkať svoje poznatky pri tvorení tejto dôležitej legislatívy pre celú oblasť bývania na Slovensku.

Comments are closed.