13. marca 2019

Rozporové konanie k návrhu novely zákona o ŠFRB

V rámci pripomienkového konania k návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania  predložilo Združenie bytového hospodárstva (ZBHS) zásadnú pripomienku. Cieľom  bolo zabezpečiť náležitú odbornú starostlivosť o nehnuteľnosti postavené, […]
27. februára 2019

Zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo 26. februára 2019 v Banskej Bystrici pre svojich členov odborný seminár  „Správa bytových domov“.   Nosnou témou seminára bol zákon 283/2018, ktorý […]
28. novembra 2018

Rozporové konanie k lehote na overenie vodomerov

K návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole predložilo Združenie bytového hospodárstva zásadnú pripomienku, ktorá sa týkala požiadavky na zjednotenia lehoty pre […]
8. novembra 2018

Odborný seminár v Lučenci

  Členská organizácia ZBHS – akciová spoločnosť SPOOL Lučenec zorganizovala 6. novembra pre zástupcov vlastníkov a správcov odborný seminár „Vzdelávanie poverených zástupcov vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy […]
9. októbra 2018

Odborná konferencia ZBHS v Jasnej

109 zástupcov členských organizácií ZBHS sa v dňoch 4. a 5. októbra zišlo na odbornej konferencii združenia, ktorá sa konala v priestoroch hotela Družba v Jasnej. Pre účastníkov bol pripravený odborný […]
7. októbra 2018

Bytkomfort víta nového partnera. Podiel kúpila spoločnosť ČEZ ESCO

ČEZ ESCO sa stáva spoločníkom vo firme Bytkomfort, ktorá vlastní centrálny tepelný zdroj a zabezpečuje dodávku tepla do 12 000 domácností a verejných budov v Nových Zámkoch.  „Bytkomfort je silná, […]
6. júna 2018

1. športové hry ZBHS

  Nielen prácou a chlebom je človek živý. Po hektických dňoch spojených so spracovaním a expedíciou ročných vyúčtovaní, riešením reklamácií, zasielaním preplatkov a organizovaním schôdzí vlastníkov bytov, každý správca […]
17. mája 2018

Rokovanie k návrhu novely zákona o vlastníctve bytov

Na základe pozvania poslancov NR SR, ktorí pripravili a predložili návrh novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa dňa 15. mája uskutočnilo stretnutie predkladateľov […]
25. apríla 2018

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

19. a 20. apríla 2018 sa na Podbanskom uskutočnilo valné zhromaždenie členských organizácií ZBHS s následnou odbornou konferenciou. Zástupcovia 44 členských organizácií si so záujmom vypočuli […]
5. marca 2018

Seminár GDPR

  ZBHS organizuje pre svojich členov seminár GDPR – Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov. Seminár sa uskutoční dňa 14. marca 2018 od 9,30 hod. v konferenčnej […]
13. novembra 2017

Odborná konferencia ZBHS v Jasnej

Odborná konferencia ZBHS sa uskutočnila v dňoch 9. a 10. novembra 2017 v Nízkych Tatrách.  Celkovo 128 účastníkov zo 49 členských organizácií združenia čakal nabitý odborný […]
2. novembra 2017

Bytový podnik Svit, s.r.o. oslávil 10. narodeniny

Zástupcovia Mesta Svit, zamestnanci Bytového podniku, významní zákazníci, obchodní partneri a ďalší pozvaní hostia si  27. októbra 2017 pripomenuli 10. výročie založenia Bytového podniku Svit, s.r.o. […]
2. októbra 2017

Pracovná cesta do Slovinska

ZBHS zorganizovalo v druhej polovici septembra pre svojich členov pracovnú cestu do výrobného závodu TRATA Danfoss v Ljubljane. Danfoss vyrába a dodáva celý rad výrobkov pre […]
3. júla 2017

Rozporové konanie k návrhu novely katastrálneho zákona

Zásadné pripomienky ZBHS k návrhu novely katastrálneho zákona boli prerokované na rozporovom konaní 28.6.2017. ÚGKK akceptoval našu požiadavku na vypustenie podmienky preukazovania vzniku konkrétnej pohľadávky pre […]
2. mája 2017

Z rokovania členských organizácií ZBHS

     27. apríla 2017 sa v Jasnej uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. 116 účastníkov z 50 členských organizácií sa na rokovaní zaoberalo predovšetkým […]

Byť so silným sa oplatí

23. marca 2016

Valné zhromaždenie ZBHS bude koncom apríla

21. apríla 2016 sa uskutoční v Tatranskej Lomnici valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Členské organizácie budú okrem iného rokovať aj o výsledkoch hospodárenia ZBHS za minulý […]
29. apríla 2016

Aprílové valné zhromaždenie ZBHS malo rekordnú účasť

Zástupcovia 49 členských organizácií Združenia bytového hospodárstva na Slovensku sa koncom apríla stretli na riadnom valnom zhromaždení ZBHS v Tatranskej Lomnici.  Vysoké Tatry  opäť nesklamali a viac než […]
23. júna 2016

Ďalší absolventi si prevzali osvedčenia

Ďalších 28 absolventov akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“ si v polovici júna prevzalo osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborného vzdelávania, ktoré sú  dokladom o odbornej spôsobilosti potrebným […]
14. septembra 2016

Stretnutie ekonómov členských organizácií ZBHS

Viac než 70 ekonomických pracovníkov z 34 členských organizácií ZBHS sa 13. septembra  stretlo vo Zvolene. Účelom stretnutia bolo prerokovanie postupov a vzájomná výmena skúseností k […]
4. októbra 2016

V Prahe sme získali nové poznatky a inšpiráciu

V rámci zahraničnej činnosti ZBHS navštívilo koncom septembra 36 zástupcov členských organizácií združenia stavebný veľtrh FOR ARCH v Prahe. V poradí už 27. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu priniesol prezentáciu […]