Odpočty v bytoch sa robia na diaľku, či e-mailom
25. marca 2021
Vzdelávací program „Správa bytového fondu“
25. augusta 2021

Zatepľovanie panelákov pandémia nepribrzdila

[SME; 69/2021; 24/03/2021; s.: 2; ham ; Zaradenie: Bývanie a reality]

V bežných časoch by si ľudia zatepľovanie bytovky všimli len ráno cestou do práce a večer pri návrate domov. Keďže pandémia mnohých vyhnala z kancelárií domov, hluk či špina pri stavebných prácach ich obťažuje celý deň.

Aj keď pandémia koronavírusu vlani na jar zastavila na niekoľko týždňov život na Slovensku, lešenia okolo bytoviek sa stavali ďalej a zatepľovanie panelákov sa nezastavilo. „V minulom roku sa vo väčšine prípadov vykonávali zatepľovacie práce, ktoré boli schválené a zazmluvnené ešte pred vypuknutím pandémie,“ skonštatovala Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Celý proces prípravy zateplenia bytového domu, ktoré je spravidla spojené aj s celkovou obnovou a rekonštrukciou, je totiž časovo náročný. „Od samotného rozhodnutia vlastníkov o rozsahu prác cez spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia, rozhodnutia o financovaní, výbere dodávateľa prác až po samotnú realizáciu zvyčajne uplynie viac než rok,“ dodala Krajčiová.

Hluk a špina

Keďže ľudia sú od vypuknutia pandémie viac doma, zatepľovanie paneláku, v ktorom bývajú, majú viac na očiach. „Zaznamenali sme zvýšené sťažnosti na hluk alebo neporiadok spôsobený obnovou bytových domov, keďže väčšina ľudí teraz pracuje z domu,“ skonštatoval Peter Vrábel, konateľ správcovskej spoločnosti Bytový dom mesta Košice. S dodávateľskými firmami sa správca snaží dohodnúť na upratovaní po ukončení denných prác či znížení hluku. So stavebnými firmami košický správca nemá žiadne väčšie problémy. „Všetky práce prebiehajú riadne, včas a v požadovanej kvalite,“ dodal Peter Vrábel.

Len negatívni

Bratislavský správca VSD musel práce na obnove bytovky prerušiť len v jednom prípade. „Na pracovisku sa objavili pracovníci dodávateľskej spoločnosti pozitívni na covid-19,“ priblížil konateľ VSD Peter Plávala. Keďže práce pri zatepľovaní sa zväčša vykonávajú mimo bytov, pre vlastníkov nebezpečné z hľadiska možnej nákazy nie sú. Horšia situácia je pri výmene stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, ktoré prechádzajú cez byty. „Tu vždy deň vopred komunikujeme s vlastníkmi. Vieme, že sú v poriadku, majú negatívne testy a súhlasia s prácami. Všetci zamestnanci dodávateľských firiem sa tiež musia preukázať negatívnymi testami,“ upozornil Plávala.

Ako tento rok

Zatepľovanie bytoviek bude podľa Krajčiovej pokračovať aj v tomto roku. Prijímanie rozhodnutí vlastníkov potrebným počtom hlasov je však v súčasnosti pre správcov časovo aj finančne náročnejšie. „Avšak správcovia bytových domov už majú dostatok skúseností na to, aby vedeli pripraviť kvalitné a podrobné podklady potrebné na písomné hlasovanie. Sú schopní v krátkom čase zabezpečiť financovanie prác formou komerčných bankových úverov alebo formou zvýhodneného úveru z prostriedkov ŠFRB a zabezpečiť všetky ďalšie podmienky potrebné na zateplenie domu,“ uzatvorila Krajčiová. (ham)

Pridaj komentár