ZBHS nesúhlasí s predlžovaním procesu vymáhania dlhov od neplatičov
20. januára 2021
Odpočty v bytoch sa robia na diaľku, či e-mailom
25. marca 2021

Budú môcť vlastníci počas pandémie hlasovať aj elektronicky?

Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh, ktorý by mal  počas obdobia pandémie uľahčiť a zjednodušiť výkon správy bytových domov.

Podľa návrhu správca domu nebude v omeškaní, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predloží vlastníkom ročné vyúčtovanie a správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu, do 31. júla 2021.

Návrh tiež obsahuje možnosť, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov počas pandémie uplatnili  svoje hlasovacie právo aj formou elektronického hlasovania pri dodržaní konkrétnych, zákonom určených podmienok.

Tento návrh už schválila vláda a v súčasnosti je predložený na prerokovanie a schválenie NR SR v skrátenom  legislatívnom konaní.  

Pridaj komentár