Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov
10. decembra 2019
Spolupráca silných hráčov
19. januára 2020

Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Od 1. januára 2020 je účinný nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Zákon upravuje základné požiadavky na detské ihrisko, povinnosti vlastníka pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti, aj požiadavky na kontrolu detského ihriska.

     Zákon definuje detské ihrisko ako priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti.  Teda aj individuálne stojaca preliezačka, detský kolotoč, alebo hojdačka predstavuje detské ihrisko. Zákon sa nevzťahuje  na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce používanie. 

     Nové pravidlá by mali poznať a rešpektovať nielen samotní vlastníci detských ihrísk, napr. obce a mestá, súkromné škôlky, občianske združenia, obchodné centrá, rekreačné zariadenia, vlastníci bytov, ale aj správcovia nehnuteľností, ktorí týmto vlastníkom poskytujú služby spojené s prevádzkou alebo údržbou ihrísk, prípadne pozemkov, na ktorých sa detské ihriská nachádzajú. ZBHS preto pripravuje pre svojich členov podrobnejšie informácie o tejto problematike.  

Pridaj komentár